Karşılıklı Boşanma Dilekçesi

Boşanma davalarında genellikle bir taraf boşanmayı isterken diğer taraf boşanmayı istemez. Bu durumlarda tek taraflı ve çekişmeli boşanma davası açılır. Eğer her iki eşte boşanmak istersen karşılıklı boşanma dilekçesi …

Boşanma Evrakları

Boşanma süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Bu süreçte uğraşmanız gereken pek çok konu vardır. En uğraştırıcı konuların başında boşanma evrakları gelir. Bu evrakların hatasız ve etkili bir biçimde hazırlanması …

Tek Celsede Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu'na göre tek celsede boşanmanın mümkün olması için tarafların anlaşmış olması gerekir. Yani tek celsede boşanma sebepleri diye bir kavram Türk Hukukunda bulunmamaktadır. Boşanma sebebi ne kadar …

Boşanma Avukat Ücreti

Boşanma davasında genel olarak iki çeşit masraf vardır. Bunlardan ilki dava açılırken aile mahkemesi veznesine ödenmesi gereken harçlar ve gider avansıdır. İkincisi ise boşanma avukat ücretidir. Bu iki masraf …

Boşanmak İçin Ne Yapılır

Evliliklerinde sorun yaşayan veya evlilik birliği kendisi açısından çekilmez hale gelen kişiler boşanmak için adım atmak istemekte fakat ne yapması gerektiğini bilmemektedir. Boşanmak için ne yapılır ? Boşanma sürecine …

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Boşanma davası açan kişilerin büyük bir kısmı anlaşmalı boşanmayı tercih etmektedir. Bunun neden anlaşmalı boşanmanın çok kısa sürede sonuçlanmasıdır. Anlaşmalı boşanmanın bir diğer avantajı da boşanma şartlarının taraflarca belirlenmesidir. …

Boşanma Tazminat

Boşanma davası açılırken maddi manevi tazminat talep edilebilir. Tazminat talebi boşanmanın ferisi niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Boşanma  davalarında tazminat talebi reddedilirse karşı tarafında avukatına vekalet ücreti de çıkmaz. …

Boşanmak İçin Gereken Evraklar

Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma ancak bir mahkeme kararı ile gerçekleşebilir. Bu sebeple boşanmak isteyen kişiler mutlaka bir boşanma davası açmalıdır. Boşanma davası açılırken tamamlanması gereken bir takım prosedürler …

Boşanma Davası Harcı

Usul Kanunu'na göre bir dava açarken harç ve gider avansı ödenmelidir. Bu tutarlar ödenmeden dava açılması mümkün değildir. Bu husus dava şartıdır. Bu tutarlar mahkemeye ödeneceği için avukatlık ücretine …