Ankara Boşanma Avukatları

Boşanmada konusunda uzman olan ve sadece boşanma davalarına bakan avukatlara boşanma avukatı ismi verilmektedir. Bu avukatlar sadece bir konu üzerine uzmanlaşmayı seçmiş kişilerdir. Sadece bir konuda uzmanlaşmanın bir takım avantajları vardır. Bu avukatlar boşanma konusunda tamamiyle bilgi sahibidir. Boşanma konusunda ki güncel Yargıtay içtihatlarına hakimdirler. Benzer bir çok davada görev aldıkları için davanın seyri konusunda doğru tahmin yürütebilirler. Davanın nasıl kazanılacağı konusunda tecrübe sahibidirler.

Ankara boşanma avukatları diğer illerde ki avukatlardan bir adım öndedirler. Çünkü Ankara boşanma davalarının en sık görüldüğü illerden birisidir. Bunun yanında nüfus yoğunluğu çok fazladır. Ayrıca temyiz mahkemesi olan Yargıtay ‘da Ankara’da bulunmaktadır. Ankara boşanma avukatları Yargıtay’da görülen duruşmalara bizzat katılmakta ve dosyayı yakından takip etmektedirler.  Ankara’da çok sayıda hukuk fakültesi olması nedeniyle bir çok öğrenci okulu bitirdikten sonra Ankara’da avukatlık yapmayı tercih etmektedir. Avukat sayısının yüksek olması da beraberinde rekabeti getirmekte ve çok iyi boşanma avukatlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Ankara Boşanma Avukatı

İnsanlar boşanma davası açarken iyi bir avukat tutma gayesi içindedir. Zira iyi bir avukat boşanma davasının kazanılmasında oldukça etkin bir rol oynar. Bu sebeple boşanma davalarında mutlaka avukat tutulmalıdır. Aksi halde davayı açan kişilerin hak ve süre kaybına uğraması muhtemeldir. İyi bir boşanma avukatı olabilmek için öncelikle boşanma mevzuatını çok iyi bilmek gerekir. Bunun yanında girişken ve hitabet konusunda başarılı olmalıdır. Zira duruşmalar sırasında kendini iyi bir şekilde ifade edemeyen bir avukatın sonuç alması zordur. Özellikle çekişmeli boşanma davaları çok uzun süren ve uğraştırıcı davalardır. İnsanların tek başına bu davayı takip edebilmesi ve bütün duruşmalarına katılması zordur. Bu sebeple insanların iyi bir boşanma avukatı yardımı ile bu davaları açmasını tavsiye ederim.

İyi Boşanma Avukatları

Boşanma davaları diğer davalardan farklıdır. Zira boşanma davalarında aile hakiminin takdiri çok önemlidir. Tarafların beyanları aile hakimini bağlamaz. Ayrıca aile hakimi talep olmasa bile kendiliğinden bazı kararlar alabilir. Örneğin velayet ve nafaka konusunda herhangi bir talep olmasa bile aile hakimi bu konuda bir karar vermek zorundadır. Ankara boşanma avukatları sadece boşanma konusunda değil bunun yanında velayet, nafaka, maddi manevi tazminat, mal rejimi ve mal paylaşımı konusunda da uzman avukatlardır. Zira bu tür konular boşanmanın fer’ilerindendir ve boşanma davası ile birlikte görülür. İyi bir boşanma avukatı bu konularında hepsine hakim olduğu için bu konularda müvekkilinin lehine karar almak için elinden geleni yapacaktır.

ankara-bosanma-avukatlari