ANKARADA BOŞANMA AVUKATI OLMAK

Günümüzde milyonlarca çift evlenmektedir. Fakat maalesef hepsi mutluluğu yakalayamamaktadır. Evlenen çiftler bazen ilk yılda, bazen ilk beş yılda, bazen de 20 yıl beraber yaşadıktan sonra ayrılmaktadırlar. Dolayısıyla her gün milyonlarca insan evlenirken aslında milyonlarca insan da boşanmaktadır. Bu oran günümüzde artık evlenenlerin oranları kadar yüksektir. Geçimsizlik, şiddet, terk etme, akıl hastalığı gibi daha birçok neden öne sürmektedirler boşanmak için.

Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olarak hukukta iki boşanma türü vardır. Çekişmeli boşanmada çiftler nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda anlaşamaz, biri terk eder ya da herhangi biri diğerinin akıl sağlığı yüzünden boşanmak isterse, yani kısaca durum tek taraflı bir durumsa, çekişmeli boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanmada ise çiftler karşılıklı olarak her konuda anlaşır ve konuşurlar. Yine karşılıklı olarak bir protokol hazırlayıp imzalarlar ve avukat aracılığıyla mahkemeye sunarlar. Genelde tek celsede biten bu davalar, günümüzde çiftlerin en çok başvurduğu boşanma davalarıdır.

Günümüzde her avukat aile mahkemelerine bakabilmekte yani boşanma avukatı olabilmektedir. Yine de boşanma davalarını kabul edip etmemek avukatın kendi tercihi ile sınırlıdır. Avukat istemediği boşanma davasını da almayabilir. Müvekkiller ise her zaman en başarılı avukatla davayı yürütmek isterler. Fakat avukatın başarısı, müvekkilin kendini ifade şekliyle biçimlenir. Müvekkil ne istediğini net bir şekilde ifade etmedikçe avukatın davada başarılı olmasını bekleyemez. Avukat ve müvekkil arasında anlaşılabilir ve güvenilir bir ilişki olmalıdır. Avukatların her zaman ilk prensipleri bu olmaktadır.

Ankara şehri oldukça kalabalık bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Orada da her gün evlilikler yaşanmaktadır. Fakat son yıllarda yapılan gözlemlere ve araştırmalara göre boşanmaların en çok Ankara’da yaşandığı saptanmıştır.

Türkiye’deki boşanmaların yüzde 9’u Ankara’da gerçekleşmiştir. Bu bir şehir için oldukça yüksek bir rakamdır. Bu rakamda dikkat edilmesi gereken diğer nokta da şudur; Medeni kanuna göre kişilerin boşanma davaları yerleşim yerlerindeki aile mahkemelerinde ve son 6 aydır bulundukları yerde açılabilmektedir.

Evliliklerin ilk beş yılı araştırmalara göre en kritik dönemdir. Boşananların büyük kısmı ilk beş yılda gerçekleşirken, ilk 1 yılını doldurmadan boşanan çift sayısı da bu oranda en yüksek yeri kaplamaktadır. Ankaralıların evliliklerinin 16. yıllarınında da boşanma oranlarının arttığı gözlemlenmiştir. Kritik yaş ise 30-34 yaş aralığıdır. Çiftlerin birçoğunun boşanma sebebi ise şiddetli geçimsizliktir. Bu da ‘’neden şiddetli geçimsizlik?’’ sorusunu gündeme getirmektedir. Aile Hukukunda avukatların tartıştığı en önemli sorunu bu konu oluşturmaktadır. Sosyologlar ve avukatlar bu konuda birlik içinde araştırmalarına devam etmektedirler. Çünkü toplumda aile yapısının bozulması toplum yapısını da etkilemektedir. Dolayısıyla Türkiye’de yaşanan boşanmalar artık çok normal bir olay gibi algılansa da, aslında en çok dikkat edilmesi ve üstüne düşülmesi gereken sorunlardan biridir.

Ankara’da durum böyle olunca avukatların ve hakimlerin de işleri oldukça zorlaşmaktadır. Avukatların görüşlerine göre en çok çekişmeli davalarda sorunlar yaşanmakta ve avukatlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü nafaka, velayet, ortak mallar gibi boşanma olgularındaki anlaşmazlıklara, çekişmeli davalarda daha çok rastlanmaktadır. Mahkemede bu sorunlar da aylarca hatta bazen yıllarca bir çözüme varamamaktadır. Bu durum davalı ve davacı kişilerin ekonomik durumlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Avukatlar ise uzayan davalarda çoğu zaman müvekkilleri tarafından suçlanmaya maruz kalmaktadırlar. Bunun nedeni ise aslında çok basittir. Türkiye’de hukuk okuyanlar dışında neredeyse hukuk bilgisine sahip kişi bulunmamaktadır. Bu acı gerçekle beraber insanlar bütün külfeti hukukçulara bırakmaktadırlar. Dolayısıyla herhangi bir sorunda ya da davaların uzaması konularında somut bir neden aramaları da bu yüzdendir. İkili ilişkilerden doğan boşanma konusunda ise bu durum daha da zorlaşmaktadır. Bunun yanında bir de Ankarada avukat olmak, neredeyse mesleğin en zor halini yürütmek demektir.