Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davaları genel itibariyle iki şekilde açılır. Bunlardan birincisi TMK 166. maddesi gereğince anlaşmalı boşanmadır. İkincisi de çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davasının içinde, şiddetli geçimsizlik, terk, akıl hastalığı, zina gibi özel boşanma sebepleri de mevcuttur. Taraflar isterlerse bu özel boşanma sebeplerinden sadece birine, isterlerse de bir kaçına dayanarak çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Eğer taraflar boşanma konusunda anlaşmışlarsa bu durumda davanın uzun sürmemesi için anlaşmalı şekilde boşanmalarını tavsiye ederim. Zira anlaşmalı boşanma çok kısa sürede sonuçlanmakta ve taraflar boşanmanın mali sonuçlarını istedikleri gibi düzenleyebilmektedirler. Anlaşmalı boşanma davası ücreti diğer davalara göre daha düşüktür. Zira bu davalar boşanma avukatını çok uğraştıran davalar değildir. Bir çok avukat bu tur davalar için Ankara barosunun asgari ücret tarifesini uygulanmaktadır.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için bir takım şartlar vardır. Bunlardan ilki tarafların evliliğinin en az bir sene sürmüş olmasıdır. Eğer evlilik süresi bir yılın altında ise taraflar anlaşmalı olarak boşanmazlar. İkinci olarak taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmış olmalıdırlar. Daha sonra taraflar Ankara anlaşmalı boşanma avukatı vasıtasıyla bu davayı açarlar ve boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ankara

Eğer taraflar Ankara ilinde yaşıyorlarsa davalarını bu ilde açmalıdırlar. Bunun içinde Ankarada bir anlaşmalı boşanma avukatı bulmaları gerekir. Ankarada anlaşmalı boşanma davası ücreti diğer illere göre daha pahalıdır. Bu ücretin içinde boşanma avukatının ücreti ve yargılama giderleri vardır. Yargılama giderleri; gider avansı ve harçlardan oluşur. Boşanma avukatının ücretin taraflarca belirlenir fakat bu tutar baro tarifesinin altında olamaz. Bu ücret genellikle peşin olarak ödenir. Fakat avukatınızla anlaşmanız durumunda bu ücreti taksitler halinde de ödeyebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davasına göre çok kısa sürede sonuçlanır. Bunun nedeni de tarafların arasında çekişmeli bir hususun olmamasıdır. Bu sebeple mahkemeler dilekçeler aşamasını beklemeden direk karar verebilmektedir. Fakat anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların mutlaka mahkemeye gelmesi gerekir. Ankara da ortalama bir anlaşmalı boşanma davası bir haftada sonuçlanmaktadır. Kararın yazılması ve kesinleşmesi de yaklaşık 20 gün sürer. Bir 10 günlük sürede boşanmanın nüfusa işlenmesi için geçmektedir. Yani toplam olarak bir ay gibi bir sürede boşanma tamamiyle sonuçlanmaktadır. Eğer maddi durumunuz elverişli ise mutlaka bir anlaşmalı boşanma davası avukatı ile bu davayı açmanızı ve anlaşmalı boşanma davası ücretini ödemenizi tavsiye ederim.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti