Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanmak isteyen kişilerin karar vermesi gereken ilk konu ; boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağıdır. Zira her iki dava türünde izlenmesi gereken yollar farklıdır. Eğer tarafların boşanma ve boşanmanın mali konuları üzerinde anlaşmış iseler bu durumda anlaşmalı boşanma davası açmalarını tavsiye ederim. Çünkü bu davalar çok kısa sürede sonuçlanmaktadır. Ayrıca taraflar her konuda anlaştıkları için onları da tatmin eden bir çözüm yolu bulunmuş olur. Aksi halde bütün kararlar aile hakimi alacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Aksi halde tarafların çekişmeli boşanma davası açması gerekir. Bu dava açılırken dava dilekçesine ek olarak bir de anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokolde tarafların boşanma konusunda anlaştıkları, çocukların velayetinin kime verileceği, ne kadar nafaka ödeneceği, ne kadar maddi manevi tazminat ödeneceği, eğer evlilik içerisinde mal edinilmişse bu malların nasıl paylaşılacağı hususu yer alır. Bu protokol taraflarca imzalanır. Bu davalarda taraflar mutlaka mahkemeye gelmelidir. Anlaşmalı boşanmanın en önemli özelliği budur. Eğer taraflar mahkemeye gelmezlerse hakim boşanmaya karar veremez.

Anlaşmalı Boşanma Ankara

Ankara da açılan anlaşmalı boşanma davası ortalama bir ay içinde sonuçlanır. Dava açıldıktan sonra taraflar Ankara aile mahkemesi kalemine giderek davanın öne alınması için talepte bulunmalıdır. Bu talep sonucunda mahkeme kalemi taraflara bir gün verecektir. Bu süre yaklaşık bir haftadır. Belirlenen gün ve saatte taraflar duruşmaya gelirse boşanma gerçekleşmiş olur. Daha sonra boşanma davasının gerekçeli kararının açıklanması beklenmelidir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflar birlikte mahkemeye başvurarak temyizden feragat dilekçesi vermelidir. Bu şekilde anlaşmalı boşanma kesinleşmiş olur. Bu işlemlerin bir boşanma avukatı ile yapılması süreci hızlandıracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Bir çok kişi anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvururken avukat tutmanın gereksiz olduğunu düşünür. Bu düşünce oldukça yanlıştır. Zira bir boşanma avukatı ile açacağınız dava çok daha kısa sürede sonuçlanacaktır. İkinci olarak anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sırasında bir takım eksiklikler olabilir bu durumda taraflar hak kaybına uğrayabilir. İyi bir boşanma avukatı ile bu davayı açarsanız olası hak kayıplarının da önüne geçmiş olursunuz. Anlaşmalı boşanma için avukatlar daha uygun ücret istemektedirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası