Anlaşmalı Boşanma Dilekçe

Boşanma davaları mahkemeye sunulan bir dava dilekçesi ile açılır. Dava anlaşmalı olarak açılacaksa anlaşmalı boşanma dilekçe örneği doldurularak Ankara Aile Mahkemesine sunulur. Bu boşanma dava dilekçesinin taşıması gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar tam olarak doldurulmazsa mahkeme eksikliklerin giderilmesi için davayı açan kişiye kesin süre verir. Bu süre içerisinde eksiklikler giderilmezse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için boşanma davalarının boşanma avukatı yardımı ile açılması gerekir.

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneğinin taşıması gereken unsurlar HMK’nın 119. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

  • Mahkemenin adı
  • Davacı ile davalının ismi, soy ismi ve tebligata yarar adresleri
  • Davacının TC kimlik numarası
  • Var ise tarafların avukatının adı ve adresi
  • Davanın neyle ilgili olduğu yani konusu
  • Davacı tarafın iddialarının dayanağı olan tüm olayların sıra numarası altında açık özetleri
  • Dayanılan hukuki sebepler
  • Açık bir şekilde talep sonucu
  • Davacının veya varsa boşanma avukatının imzası

Bu hususlar tamamlandıktan sonra anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Dava dilekçesi davanın temelini oluşturduğu için özenle ve eksiksiz hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Ankara

Anlaşmalı boşanma davası Ankara ilinde açılacaksa tarafların Ankara adliyesine başvurmaları gerekir. Bu dava açılırken bir anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ve anlaşmalı boşanma protokolü mutlaka mahkeme sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde; nafaka, maddi manevi tazminat, velayet, çocukla kişisel ilişki, malların paylaşımı gibi hususlar yer alır.  Dava açılırken bir takım masraflar ödenmelidir. Bu masraflar dosya masrafı olarak adlandırılır ve Ankara aile mahkemesinin veznesine ödenir. Bu masraflar ödenmeden davanın açılması mümkün değildir. Dava açıldıktan sonra mahkeme bir duruşma günü tespit eder. Taraflar bu duruşma gününde mutlaka mahkemeye gitmelidir. Eğer dava ankara anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açılırsa çok daha kısa sürede sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davaları oldukça kısa sürede sonuçlanan davalardır. Bu davalar ortalama olarak 1 ay içerisinde sonuçlanır. Fakat dava eksik veya hatalı açılırsa bu süre çok daha uzun olabilir. Bunun yanında eğer duruşmanın öne alınması için talepte bulunulmazsa dava yaklaşık 4 ay kadar sürer. Bu nedenle dava açıldıktan sonra mutlaka davanın öne alınması için talepte bulunulmalıdır. Eğer davayı anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açıyorsanız zaten avukat gerekli işlemleri sizin adınıza yapacaktır.