Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle anlaşmalı boşanma dilekçesi oluşturmak gerekir. Fakat sadece anlaşmalı boşanma dilekçesi ile bu dava açılamaz. Bu davanın açılabilmesi için bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunmak gerekir. Bu protokolde tarafların karşılıklı olarak boşanma konusunda anlaştıkları, nafaka, velayet, çocukla kişisel ilişki ve mal paylaşımı konusunda mutabık kaldıkları açık şekilde yer almalıdır. Mal paylaşımı hususu anlaşmalı boşanmanın dışında tutulabilir. Fakat usul ekonomisi açısında mal paylaşımını da bu davanın içine katmak oldukça faydalıdır. Eğer evlilik içinde bir ev yada araba elde edilmişse veyahut bankada birikmiş bir para mevcut ise taraflar bunun nasıl paylaşılacağını anlaşmalı boşanma protokolüne yazabilirler. Anlaşmalı boşanma protokolü imzalandıktan sonra hakim karşısında bu imzanın özgür irade ile atıldığı belirtilmezse bir hükmü yoktur. Yani sadece imza ile boşanılması mümkün değildir. Taraflar mutlaka hakim karşısına çıkmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe oluşturulurken şiddetli geçimsizlikten dolayı dava açıldığı yazılmalıdır. Zira anlaşma ile birlikte evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Hakim, tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 . maddesi gereğince boşanmalarına karar verir. Taraflar isterlerse bu kadarı temyiz edebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkemeye başvururken yazılacak olan dilekçede bazı unsurların yer alması zorunludur. Bu unsur Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde açıkça yazılmıştır. Dava açmak isteyen kişi anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken kanunda yer alan bütün zorunlu unsurlara riayet etmelidir. Aksi halde mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verebilir. Örneğin dava açarken, davacının adı, adresi, tc kimlik numarası, varsa avukatının adı ve adresi, davalının adı ve adresi, imza, deliller, hukuki sebepler mutlaka dava dilekçesinde yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir

Dava dilekçesi yazılıp imzalandıktan sonra yetkili mahkemenin hukuk tevzi bürosuna verilir. Dava açacak kişi anlaşmalı boşanma dilekçesi yazdıktan sonra bu dilekçesi evliliğin son altı aydır sürdüğü yerin bağlı olduğu aile mahkemesine götürmelidir. Aksi halde yer yönünden yetki itiraz ile karşı karşıya kalabilir. Bu tür sorunlar yaşamak istemiyorsanız mutlaka iyi bir boşanma avukatından tavsiye alın.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi