Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

……………. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
…………………….
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONUSU :
MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ……., ………. velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir.
OLAYLAR :
1-Müvekkilem ve davalı …….. tarihinden bu yana evli olup tarafların müşterek üç çocukları bulunmaktadır.
2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Çocukların hatırı için ve çevrenin de araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışmıştır. Fakat son zamanlarda davalı ve müvekkilem arasındaki geçimsizlik tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir.
3- Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.
4-Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir.
5-Taraflar medeni bir şekilde biraraya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir.
HUKUKİ SEBEPLER : MK 166.md,HUMK ve ilgili kanun hükümleri
DELİLLERİMİZ : Nüfus kayıtları, …….. tarihli protokol,tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü delil
SONUÇ : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,
– MK 166.md.uyarınca tarafların boşanmalarına,
– Reşit olmayan çocukların ……… velayetlerinin davacı anneye verilmesine,
– EKTE SUNULAN PROTOKOLÜN AYNEN HÜKÜM ALTINA ALINMASINA karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.08.04.2010
Davacı Vekili
Av. …………
EK: 1-Onanmış vekaletname örneği
2- …….. tarihli protokol
3- nüfus kayıt örneği