Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer

Türk hukuk sisteminde boşanma davaları 2 biçimde açılabilir. Bunlardan ilki ve en çok tercih edileni anlaşmalı boşanma davasıdır. İkincisi de çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun sürdüğünden genel olarak insanlar bu davayı açmak istemezler. Fakat taraflar boşanma konusunda anlaşamazlarsa bu durumda çekişmeli boşanma davası açmaktan başka çare yoktur.

İnsanların anlaşmalı boşanma davasını tercih etmelerinin nedeni hem kısa sürede sonuçlanması hemde boşanmanın şartlarının taraflarca belirlenmesidir. Peki anlaşmalı boşanma kaç gün sürer ? Aslında bu soruya net bir cevap vermek oldukça zordur. Zira bu davalar bir gün içinde de sonuçlanabilir üç ay içinde de. Örneğin Ankara’da açılan bir anlaşmalı boşanma davası ortalama bir hafta içerisinde sonuçlanır. Fakat daha küçük illerde veya ilçelerde açılan davaların daha kısa sürede sonuçlanması da muhtemeldir.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra aile mahkemesi ortalama iki sonrası için bir gün verir. Fakat taraflardan biri aile mahkemesi kalemine giderek davanın öne alınması için bir dilekçe verirse bu durumda davanın çok kısa sürede sonuçlanması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye bir boşanma protokolü ve dava dilekçesi sunulmalıdır. Bu boşanma protokolünde tarafların anlaşmış olduğu konular yer almalıdır. Örneğin; nafaka, tazminat, velayet, çocukla kişisel ilişki, mal paylaşımı gibi konular bu protokolde mutlaka yer almalıdır. İmzalanan bu protokol hakim tarafından onaylanmadıkça herhangi bir hüküm ifade etmez. Aile hakimin bu anlaşmalı boşanma protokolüne müdahale etme yetkisi vardır. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde anlaşmalı boşanma kaç gün sürer sorusuna ortalama olarak yedi günde sonuçlanır şekilde bir cevap vermek mümkündür. Eğer bu şartlar yerine getirilmezse yada beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa davanın daha uzun sürme ihtimali de vardır.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer Ankara

Ankara’da açılan bir anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanması bir ayı bulabilir. Taraflar dilekçe vererek davalarını öne alırsa yaklaşık bir hafta sonra duruşmaya çıkabilirler. Duruşmaya çıktıktan sonra yaklaşık bir 10 sonra boşanmanın gerekçeli kararı yazılır. Bu karar yazıldıktan sonra taraflar beraber mahkemeye başvurarak temyizden feragat dilekçesi verirlerse o karar o gün kesinleşir. Kararın kesinleştiğine ilişkin mahkeme şerhinin çıkması da yaklaşık 5 gün bulur. Daha sonra Bu karar nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemde bir hafta kadar sürer. Bütün bu süreler toplandığında işlemin tamamlanması bir ayı bulmaktadır. Bu süreçte sorun yaşamamak için Ankara anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim. Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer gibi sorularınızı da bu avukata sorarak ondan ayrıntılı cevaplar alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer