Anlaşmalı Boşanma Şartları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davaları iki şekilde açılmaktadır. Bunlardan ilki çekişmeli boşanma davası, ikinci ise anlaşmalı boşanma davasıdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış iseler anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir sorusuna cevap verecek olursak. Anlaşmalı boşanmanın ilk şartı evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olmasıdır. Eğer evlilik bir yıldan kısa sürmüş ise bu davanın açılma şansı yoktur. Eğer açılırsa hakim sırf bu nedenle davayı reddedecektir. Anlaşmalı boşanmanın ikinci şartı ise tarafların anlaşmış olmasıdır.

Taraflar boşanma konusunda anlaştıktan sonra boşanmanın mali sonuçları konusunda da anlaşmalıdırlar. Boşanmanın mali sonuçları nedir sorusuna cevap vermek gerekirse;

  • boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek bir taraf var ise bu taraf için yoksulluk nafakası,
  • maddi manevi tazminat,
  • çocuğun velayetinin kime verileceği, velayeti almayan tarafın ödeyeceği iştirak nafakası tutarı,
  • velayeti almayan tarafın çocuğu hangi günlerde göreceği,
  • evlilik içerisinde edinilmiş bir mal var ise bu malların nasıl paylaştırılacağı,
  • kadın evlilikle ilgili soyadını kullanmak istiyorsa buna ilişkin hususular boşanmanın mali sonuçlarını oluşturmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için yukarıda yer alan hususların bir anlaşmalı boşanma protokolüne bağlanması gerekir. Yani taraflar bir araya gelerek anlaştıkları noktaları bu protokole yazarlar. Bu anlaşmalı boşanma protokolü davanın temelini oluşturur. Anlaşmalı boşanma davası açarken bu boşanma protokolü ve dava dilekçesi mahkemeye sunulur.  Bu şekilde anlaşmalı boşanma şartları yerine getirilmiş olur. Daha sonra taraflar mahkeme kalemine başvurarak boşanma davasının öne alınması için öne alım dilekçesi vermelidirler. Taraflar belirlenen duruşma gün ve saatinde mutlaka duruşmaya katılmalı ve hakim karşısında anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini beyan etmeliler.

Anlaşmalı Boşanma Ankara

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürede sonuçlanır. Örneğin Ankara mahkemelerinde anlaşmalı boşanma şartları yerine getirildikten sonra yaklaşık bir hafta içinde duruşma günü alınabilmektedir. Kararın yazılması ve kesinleşmesi süresi de dikkate alındığında bir ay gibi bir süre içerisinde taraflar anlaşmalı şekilde boşanmış olurlar. Bu süreci sorunsuz atlamak için Ankara anlaşmalı boşanma avukatından yardım almak faydalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları