Anlaşmalı Boşanma Süreci

Boşanma davası açan kişilerin büyük bir kısmı anlaşmalı boşanmayı tercih etmektedir. Bunun neden anlaşmalı boşanmanın çok kısa sürede sonuçlanmasıdır. Anlaşmalı boşanmanın bir diğer avantajı da boşanma şartlarının taraflarca belirlenmesidir. Yani her iki tarafında talepleri karşılanmaktadır. Anlaşmalı boşanma süreci bir boşanma avukatı tarafından yürütülürse çok kısa sürede ve sorunsuz olarak sonuca ulaşır.

Anlaşmalı boşanmanın bir takım şartları vardır. Bu şartlardan ilki evlilik birliğinin en az bir sene sürmüş olmasıdır. İkinci şart ise tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmasıdır. Boşanmanın mali sonuçları ise nafaka, velayet, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı gibi konulardır.

Anlaşmalı boşanma süreci avukata çıkarılacak bir vekaletname ile başlar. Boşanma avukatı tarafların anlaşmış olduğu hususları anlaşmalı boşanma protokolüne yazar. Daha sonra bir boşanma dava dilekçesi oluşturulur ve aile mahkemesine başvuru yapılır. Böylece anlaşmalı boşanma davası açılmış olur.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra aile mahkemesi bir duruşma günü belirler. Taraflar bu duruşmaya bizzat katılmak zorundadır. Bu duruşmada aile hakimi taraflara boşanma konusunda kararlı olup olmadıklarını sorar ve dosya karara bağlanır. Daha sonra gerekçeli karar yazılır, karar kesinleştirilir ve nüfus müdürlüğüne müzekkereler gönderilir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davası genel olarak 2 hafta ile 4 ay arasında sonuçlanır. Eğer dava bir anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açılırsa ortalama iki hafta içerisinde sonuçlanır. Fakat avukatsız açılan davalar dört aya kadar uzayabilir. Bunun nedeni davanın eksik veya hatalı olarak açılmasıdır. Anlaşmalı boşanmanın kısa sürede sonuçlanması için düzenlenecek anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz ve kurallara uygun olması gerekir. Yani boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı, maddi manevi tazminat gibi hususların aile hakiminin kabul edebileceği şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Aksi halde hakim anlaşmalı boşanmaya izin vermez.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Ankara

Ankara’da açılan anlaşmalı boşanma davaları ortalama olarak 1 ay gibi bir sürede sonuçlanır. Fakat Ankara’da 11 tane aile mahkemesi olduğu için her birinin uygulaması farklıdır. Bazı mahkemeler 3 gün içinde duruşma günü verirken bazı mahkemeler bir sonrasına duruşma günü verebilmektedir. Anlaşmalı boşanma süreci avukatsız olarak yürütülüyorsa bu süre çok daha uzun olabilir. Bu yüzden anlaşmalı boşanma davasının bir boşanma avukatı yardımı ile açılmasını tavsiye ederim.