Avukatsız Boşanma

Pek çok kişi evlilik içinde yaşadığı sorunlardan dolayı boşanmak istemektedir. Fakat boşanma davasını nasıl açacaklarını bilmemektedirler. Boşanma davası açmanın en iyi yolu bir boşanma avukatı vasıtasıyla bu davayı açmaktır. Zira boşanma avukatıyla çalıştığınız zaman tek yapmanız gereken o avukata boşanma vekaleti vermektir. Diğer işlemleri boşanma avukatı en iyi şekilde yapacaktır. Fakat avukat tutacak maddi durumunuz yoksa boşanma davasını kendiniz açmanız gerekir. Avukatsız boşanma davası açmak için bir takip prosedürleri yerine getirmeniz gerekir.

Boşanma davası açmak için öncelikle bir boşanma davası dilekçesi yazmanız gerekir. Bu boşanma dilekçesi HMK’nın 119. maddesinde yer alan dava dilekçesi şartlarını taşımak zorundadır. Bu dava dilekçesinde boşanmaya neden olan olayları ayrıntılı şekilde yazmalısınız. Daha sonra bu iddiaları nasıl ispatlayacağınızı belirtmelisiniz. Zira boşanma davasını kazanabilmeniz için iddialarınızı ispatlamanız şarttır. Bu sebeple davada dayandığınız hususları ispatlayacak deliller toplamalısınız. Örneğin, boşanma sebep olan olayları bilen kişiler şahit olarak dinletilebilir, eğer darp söz konusu ise darp raporlarını dosyaya sunmalısınız. Bunun yanında size hakaret edilmişse mesaj kayıtlarını yada facebook yazışmalarını dosyaya sunabilirsiniz.

Avukatsız Boşanma Ankara

Boşanma dava dilekçesi oluşturulduktan sonra davayı açabilmek için Ankara aile mahkemesi hakimliğine bu dilekçeyi vermeniz gerekir. Ankara da çok sayıda aile mahkemesi olduğu için davanızı hukuk tevzi bürosundan açmalısınız. Bu davayı açarken bir tane dava dosyası alınması gerekir. Daha sonra hukuk tevzi bürosu tarafından belirlenen harçlar  ve gider avansı ödenir. Bu ödemeye ilişkin makbuzlar tevzi bürosuna verilir. Böylece boşanma davanız açılmış olur. Daha sonra dilekçeler aşaması başlar. Karşılıklı ikişer dilekçe verildikten sonra duruşma safhasına geçilir. Davayı kendiniz açtığınız için bu duruşmalara bizzat katılmanız gerekir. Eğer duruşmalara katılmazsanız davanız düşer. Avukatsız boşanma davası açmanın bu tür dezavantajları olacaktır.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davasını açarken dikkat etmeniz gereken bir takım noktalar vardır. Örneğin, boşanma davası ile birlikte, velayet, nafaka, tazminat gibi talepler de ileri sürülebilir. Bu taleplerinizi açık bir şekilde mahkemeye iletmelisiniz. Bu konuda hak kaybına uğramamak için Ankara boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim. Zira bir çok kişi avukata para vermemek için avukatsız boşanma yolunu seçmekte ve yaptığı hatalar yüzünden boşanma davasını kaybetmektedir.

Avukatsız Boşanma