Boşanma Avukat Ücreti

Boşanma davasında genel olarak iki çeşit masraf vardır. Bunlardan ilki dava açılırken aile mahkemesi veznesine ödenmesi gereken harçlar ve gider avansıdır. İkincisi ise boşanma avukat ücretidir. Bu iki masraf kaleminin toplamı boşanma için ödenmesi gereken tutarı meydana getirir.

Boşanma davası masrafları, davanın çekişmeli veya anlaşmalı olmasına göre değişmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları hem kısa sürede sonuçlanır hem de maliyeti daha düşüktür. Çekişmeli boşanma davaları ise oldukça uzun süren ve anlaşmalı boşanmaya göre daha maliyetli davalardır.

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma avukat ücretinin düşük olmasının sebebi davanın bir hafta gibi bir sürede sonuçlanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu davada tanık göstermeye gerek olmadığından tanıklar için gider avansı ödenmesi de gerekmez.

Çekişmeli boşanma davaları ise çok uzun sürebilir. Bu süre ortalama 9 ay ile 2 sene arasında değişebilir. En az 3-4 duruşma görülmesi gereklidir. Davanın ispatlanması için tanık ve başka delillere başvurulmalıdır. Bu durumda gerek boşanma avukatı ücreti gerekse de yargılama giderleri daha yüksek miktarlara çıkmaktadır.

Boşanma Davasında Avukatlık Ücretleri

Boşanma avukat ücreti belirlenirken önemli olan nokta müvekkil ile avukat arasında yapılacak anlaşmadır. Ankara barosunun asgari ücreti tarifesinin altında kalmamak kaydıyla taraflar istediği tutarda anlaşabilir. Boşanma avukatının ücreti belirlenirken, avukatın tecrübesi, kalitesi, bulunduğu il gibi detaylara dikkat edilir.

İyi ve başarılı boşanma avukatlarının vekalet ücretleri daha yüksektir. Avukatlık ücreti genel olarak peşin ödenmelidir. Fakat avukatla yapılacak anlaşma sonucunda ödemenin taksitle yapılması mümkündür.

Ayrıca davanın kabul yada red durumuna göre mahkeme tarafından belirlenecek bir avukatlık ücreti de söz konusudur. Mahkeme tarafından belirlenen bu ücret davayı kazanan avukata ödenir.

Boşanma Avukat Ücreti Ankara

Boşanma davalarının en fazla görüldüğü illerden biri Ankara’dır. Türkiye genelinde gerçekleşen boşanmaların yaklaşık yüzde 10’u Ankara’da gerçekleşmektedir. Bu sebeple de Ankara’da çok sayıda boşanma avukatı mevcuttur. Ankara’da görev yapan avukatların vekalet ücretleri taşrada görev yapan avukatlara nazaran biraz daha yüksektir. Bunun nedeni ise Ankara avukatlarının daha tecrübeli olmasıdır. Çünkü bu avukatlar sadece boşanma davalarına baktıkları için o alanda uzmanlaşmışlardır. Bu uzmanlıkta beraberinde başarıyı getirmektedir.  Ayrıca Yargıtay’ın Ankara olması da Ankara avukatlarının daha çok tercih edilmesini sağlayan bir etmendir.