Boşanma Avukatı

Avukatlar genel olarak bütün davalara girebilirler. Avukatlıkta tıp gibi uzmanlıklar söz konusu değildir. Yani bir avukat istediği davada çeşidinde görev alabilir. İsteyen sadece ceza davası alır, isteyen sadece miras davası alır isteyende sadece boşanma davası alır. Sadece boşanma davası alan avukatlara boşanma avukatı denir. Boşanma davalarına bakan avukatlar bu davalarda tecrübesi olan , daha önce bu tür bir çok davada avukatlık yapmış olan kişilerdir. Bu davalarda edindikleri tecrübe ve araştırarak öğrendikleri bilgiler sayesinde boşanma davalarının müvekkillerin lehine sonuçlanmasını sağlamaktadırlar. Bu sebeple boşanma davalarında avukatlar çok önemli bir role sahiptir. Boşanma davasında avukatlık yapan kişiler aynı zamanda velayet, mal paylaşımı, nafaka, maddi manevi tazminat gibi konularda da bilgi sahibidirler. Bu bilgilerini boşanma davalarında sonuna kadar kullanmaktadırlar. Boşanma avukatının kadın yada erkek olmasının bir önemi yoktur. Fakat bir çok kadın ve erkek hemcinslerinin kendilerini daha iyi savunacağını düşünerek bu hemcinsleri olan avukatları tercih etmektedirler. Fakat bunun somut olaya herhangi bir katkısı olmayacaktır.

Boşanma Avukatı Ankara

Ankara da kişi başına düşen avukat sayısı diğer illere göre çok fazladır. Ankara aynı zamanda oldukça iyi boşanma avukatı nüfusuna sahiptir. Yargıtay’ın burada olması ve diğer yüksek mahkemelerin Ankarada olması beraberinde iyi avukatların yetişmesine vesile olmuştur. Ankara da çalışan bir çok avukat aynı zamanda şehir dışından da iş almaktadır. Zira taşrada bir çok kişi oranın avukatlarına güvenmediği için özellikle Ankara’dan avukat tutmak arayışı içerisindedir. Aynı şey boşanma davaları için de söz konusudur.

Boşanma Avukatı Ücreti 

Boşanma davasına bakan avukatların ücretleri değişkenlik göstermektedir. Zira her avukatın tecrübesi ve yeteneği farklıdır. Boşanma avukatı ücret belirlerken baro tarifesini dikkate almalıdır. Baro tarifesinin üstünde olmak şartıyla istediği ücreti belirleyebilir. Ayrıca boşanma avukatlarının ücretleri davanın çekişmeli yada anlaşmalı olmasına göre de değişmektedir. Hatta avukatın bulunduğu ile göre bile fiyatlar değişebilmektedir. Örneği Ankara barosuna kayıtlı olan avukatlar baronun tavsiye niteliğinde olan tarifesine göre ücret belirlemektedir.

Boşanma Avukatı