Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma davalarına bakan avukatlara boşanma avukatı adı verilir. Bu avukatlar boşanma konusunda uzmanlaşmış avukatlardır. Sadece boşanma davalarına baktıkları için boşanma mevzuatına ve emsal Yargıtay kararlarına hakimdirler. En iyi boşanma avukatları Ankara ilindedir. Bunun pek çok sebebi vardır. Bunlardan ilki yüksek mahkemelerin Ankara ilinde olmasıdır. İkinci olarak boşanma oranlarının en yüksek olduğu illerin başında Ankara gelmektedir.

Boşanma davaları oldukça uzun süren ve zor davalardır. İnsanların bu davaları tek başlarına götürmeleri oldukça zordur. Boşanma davasının temelini dava dilekçesi oluşturur. Bu nedenle dava dilekçesinin özenle ve hukuki olarak yazılması gerekir. Ayrıca dava dilekçesinin HMK’nın 119. maddesinde şartları taşıması gerekir. Yani arzuhalciler tarafından hazırlanan dilekçelerle insanların boşanabilmesi pek mümkün değildir.

Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalarda vardır. Öncelikle boşanma davası aile mahkemesinde açılmalıdır. Eğer bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi bu davalara bakmaya yetkilidir. İkinci olarak boşanma davası evlilik birliğinin son altı aydır devam ettiği yerde açılmalıdır. Örneğin evlilik birliği Ankara’da kurulmuşsa davanın Ankara aile mahkemesinde açılması gerekir.

Ankara’da Boşanma Avukatları

Boşanma davası yetkili mahkemede açılmazsa ve karşı taraf yetki itirazında bulunursa bu durumda mahkeme yetkisizlik kararı verir. Bu da ciddi bir süre kaybına neden olur. Dava açarken yetkili mahkemenin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Örneğin boşanma avukatları Ankara ilinin yetkili olduğu bildikleri için davayı başka bir yerde açmazlar. Fakat taraflar yetki konusunda bilgi sahibi olmadıkları için davayı farklı yerlerde açabilirler. Bu yüzden boşanma davalarının mutlaka bir boşanma avukatı yardımı ile açılması gerekir. Böylece hem dava çok kısa sürede sonuçlanır hem de hak kayıplarının önüne geçilir.

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma davası iki şekilde açılabilir. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davasıdır. İkinci dava türü ise çekişmeli boşanma davasıdır. Eğer tarafların evliliği 1 yıldan uzun sürmüşse ve taraflar boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmışlarsa anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma çok kısa sürede sonuçlanan bir davadır. Örneğin boşanma avukatları Ankara ilinde açılan bir anlaşmalı boşanma davasını ortalama olarak iki hafta içerisinde sonuçlandırabilmektedir. Avukatsız olarak açılan davalarda ise bu süre 4 aya kadar çıkabilmektedir. Bu sebeple eğer anlaşmalı olarak boşanmak istiyorsanız mutlaka bir boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederim.