Boşanma Davalarında Nafaka

Pek çok kişinin merak ettiği konulardan biri de boşanma davalarında nafaka hususudur. Boşanmayı düşünen fakat buna cesaret edemeyen kişilerin önemsediği konuların başında nafaka gelmektedir. Zira boşandıktan sonra evin geçiminin nasıl sağlayanağı, hayatın nasıl idame ettirileceği oldukça önemlidir. Bir çok kişide nafaka ödememek için boşanmaktan vazgeçmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda nafaka iki şekilde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki çocuklar için ödenmesi gereken iştirak nafakasıdir. İkinici ise boşandıktan sonra yoksulluğa düşecek olan taraf için ödenmesi gereken yoksullık nafakasıdır.

Nafaka belirlenirken tarafların sosyal ekonomik durumu dikkate alınır. Hakim nafaka miktarını belirlerken bu zamana kadar mevcut olan hayat standartlarını korumaya çalışır. Bu sebeple de geliri yüksek olan kişiler daha yüksek nafaka ödemek durumundadır. Toplumda nafaka miktarı gelirin dörtte biridir gibi bir inanış vardır. Fakat bu inanış gerçeği yansıtmamaktadır. Her davanın kendine has bazı özellikleri olduğundan belirlenecek nafaka miktarı hakim tarafından belirlenir. Bu miktar gelirinden dörtte birinden az olabileceği gibi, gelirin dörtte birinden yüksekte olabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için Ankara da bir boşanma avukatından yardım alabilirsiniz.

Boşanma Davalarında Nafaka Miktarı

Boşanma davalarında nafaka miktarı belirlenirken nafaka ödeyecek kişiyi yoksulluğa düşürmemek gerekir. Aksi halde bir tarafı yoksulluktan kurtarırken diğer tarafın yoksulluğa düşmesine sebep olunur ki bu durum hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmaz. Bu sebeple aile hakimlerinin nafaka miktarını belirlerken çok dikkatli ve özenli davranması gerekir. Boşanma davası devam ederken nafaka alınabilir. Dava devam ederken alınan nafakaya tedbir nafakası denir. Dava sonuçlandığında bu tedbir nafakası yoksulluk veya iştirak nafakasına dönüşür. Nafaka aylık olarak ödenir. Nafaka miktarı zamanın değişen şartlarına göre eksiltip artırılabilir. Bunun için mutlaka dava açılması gerekir. Bu davalarında boşanma avukatı vasıtasıyla açılmasını tavsiye ederim.

Boşanma Davalarında Nafaka Ankara

Ankara’da açılan boşanma davalarında nafaka belirken tarafların gelirleri dikkate alınır. Ankara bir memur kenti olduğu için açılan davalarda genellikle gelirin düşük gösterilmesi pek mümkün değildir. Zira tarafların çalıştığı kuruma müzekkere yazılarak maaş bordroları istenilmektedir. Bu durumda tarafların ne kadar net gelir elde ettiği açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Çocuk için ödenmesi gereken iştirak nafakası çocuk 18 yaşını doldurduğunda ortadan kalkar. Eş için hükmedilen yoksulluk nafakası işe eşin başka bir evlilik yapmasıyla birlikte kendiliğinden ortadan kalkar. Bunun için ayrı bir dava açılmasına gerek yoktur. Boşanma davalarında nafaka hususunda ayrıntılı bilgi için bir boşanma avukatına ulaşmanızı tavsiye ederim.

bosanma-davalarinda-nafaka