Boşanma Davası

Boşanma davaları günümüzde en çok açılan dava türlerindendir. Bu davaların giderek artması nedeniyle bu davalarda uzman ihtisas mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemeler sadece bu konulara bakmaktadır. Bu mahkemelere aile mahkemesi denmektedir. Boşanma isteyen çiftler davalarını aile mahkemesinde açmalıdırlar. Boşanma davası iki şekilde açılabilir. Öncelikle ve en sık açılan dava türü olan anlaşmalı boşanma ve daha az başvurulan ve oldukça uzun süren çekişmeli boşanmadır. Tarafların evliliği bir yıldan fazla sürmüş ise ve evliliğin mali sonuçları konusunda anlaşmış iseler davalarını anlaşmalı şekilde açabilirler böylece çok hızlı şekilde boşanırlar. Fakat taraflar aralarında anlaşamıyorlarsa yani nafaka, velayet, tazminat gibi konularda mutabakat sağlanamaz ise bu durumda davanın çekişmeli olarak açılması gerekir. Fakat bu dava türünde sonuç almak oldukça uzun sürer. Ayrıca bu dava türünde bütün hususlar hakim tarafından belirlenir. Yani yoksulluk ve iştirak nafakası, velayetin kime verileceği hususu, çocukla kişisel ilişki kurulması hususu, maddi manevi tazminat miktarı hakim tarafın belirlenir. Tarafların hakimin verdiği kararı değiştirme şansları yoktur. Eğer taraflar hakimin verdiği kararı beğenmezlerse bir üst mahkemeye yani yargıtaya götürebilirler.

Boşanma Davası Avukatı 

Boşanma davalarına bakan avukatlara boşanma avukatı denmektedir. Bu avukatlar sadece boşanma davası alan boşanma konusunda uzmanlaşmış avukatlardır. Boşanma avukatları dava süresince müvekkillerinin haklarını savunmanın yanı sıra onlara psikolojik destek de vermektedirler. Bu süreci bir avukat yardımı ile geçirmek insanları rahatlatmakta ve aynı zamanda haklarını sonuna kadar almalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda iyi bir boşanma avukatından yardım almanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü boşanma davaları niteliği gereği hukuk bilgisi olmayan vatandaşları zorlayacak davalardır.

Boşanma Davası Ankara

Ankara boşanma davalarının en fazla görüldüğü şehirlerdendir. Başkent olmasının yanı sıra yüksek mahkemelerinde Ankara da olması sebebiyle Ankara da görülen boşanma davası  sayısı oldukça fazladır.  Fakat yeterli sayıda mahkeme kurulmadığı için hakimler çok yoğun çalışmak zorunda kalmaktadır. Öyle ki bir aile hakimi senede iki binin üzerinde dosyayı karara bağlamak durumunda kalmaktadır.

Boşanma Davası