Boşanma Davası

Evliliklerinde sorun yaşayan ve boşanmayı düşünen kişiler boşanma davası açmalıdır. Türk hukuk sistemine göre boşanma sadece mahkeme kararı ile olmaktadır. Farklı hukuk sistemlerinde belediyeler, valilikler de boşanma konusunda yetkilidir. Fakat Türkiye’de mahkeme dışında bir kurumun boşanmaya karar vermesi mümkün değildir.

Boşanmak isteyen kişiler öncelikle iyi bir boşanma avukatı bulmalıdır. Zira boşanmanın en kesin ve kısa yolu iyi bir boşanma avukatı tutmaktan geçer. Avukatsız olarak açılan pek çok boşanma davası eskik ve hatalı olduğu için mahkeme tarafından reddedilmektedir.

Boşanma davaları genel olarak iki şekilde açılır. Bunlardan ilki ve hızlı olanı anlaşmalı boşanmadır. İkinci yol ise çekişmeli boşanmadır. Dava açmadan önce davanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağına karar vermek gerekir. Eğer tarafların evlilikleri bir yıldan uzun sürmüşse ve taraflar boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış iseler bu durumda anlaşmalı şekilde boşanabilir. Anlaşmalı boşanma oldukça kısa süren bir davadır. Özellikle boşanma avukatı yardımı ile açılan anlaşmalı boşanmalar ortalama bir ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Avukatsız olarak açılan davalar ise 4-5 aya kadar uzayabilmektedir.

Boşanma Davası Ankara

Boşanma davasını Ankara ilinde açacak olan kişiler, Ankara adliyesi içerisinde bulunan aile mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. Ankara aile mahkemesine bir boşanma dava dilekçesi ile başvuru yapmak gerekir. Bu dilekçe HMK’nın 119. maddesinde ki şartları taşımalıdır. Eğer dava çekişmeli olarak açılacak ise mahkemeye mutlaka bir boşanma sebebi sunulmalıdır. Bu boşanma sebebi somut delillerle ispatlanmalıdır. Eğer boşanma davası bir Ankara boşanma avukatı yardımı ile açılıyorsa zaten o gerekli işlemleri sizin adınıza yapacak ve davanın kazanılmasını sağlayacaktır. Eğer davayı avukatsız olarak açıyorsanız dava dilekçesinin eksiksiz olmasına özen göstermeniz gerekir. Zira boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabi olduğundan dilekçede yazılanlar üzerinden karar verilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davaları yukarıda belirttiğimiz gibi iki şekilde açılabilir. Anlaşmalı olarak açılan davalarda boşanma dava dilekçesine ek olarak birde anlaşmalı boşanma protokolü sunulur. Tarafların anlaşmış olduğu konular bu protokole ayrıntılı olarak yazılır. Eğer dava çekişmeli ile dava dilekçesi ve bu deliller davanın açılması için yeterlidir. Bunun yanında dava açarken bir takım masraflar ödenmelidir. Bu masraflar gider avansı ve harçlardan oluşur.