Boşanma Davası Açmak

Evlilik birliği kendisi açısından çekilmez hale gelen eş boşanma davası açabilir. Boşanma davası açmak için avukat yardımı almak zorunlu değildir. Dava açmak isteyen kişi boşanma nedenlerini içeren bir dava dilekçesi ile mahkemeye başvurabilir. Bu dava dilekçesinde evlilik birliğinin kendisi için neden çekilmez hale geldiğini açık ve ayrıntılı şekilde yazmalıdır. Bunun yanında bu iddialarını nasıl ispatlayacağını da dava dilekçesinde yazmalıdır. Daha sonra bu dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı tarafta iki haftalık süre içerisinde bu dilekçeye karşı bir cevap dilekçesi verir. Eğer cevap dilekçesi verilmez ise hakim ön inceleme duruşması için gün ve artık duruşma safhası başlar.

Boşanmak isteyen çiftlerin bu sürece girmeden önce iyi bir boşanma avukatından yardım almalarını tavsiye ederim. Böylece boşanma davası açmak için nelerin gerekli olduğunu, bu süreçte ne gibi haklarınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Zira boşanma davaları zor dava türlerinden biridir. Hukuk okumayan kişilerin bu davalarda ki usulu bilme şansı yoktur. Kulaktan dolma bilgilerle açılan davalar da çoğu zaman reddedilmektedir. Özellikle arzuhalcilere yazdırılan dilekçeler ile kişilerin boşanma şansı çok düşüktür.

Boşanma Davası Açmak Ankara

Boşanma davası açacak olan kişiler Ankara da ikamet ediyorlarsa davalarını burada açmaları gerekir. Zira boşanma davalarında yetki kuralı vardır. Yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya evliliğin son altı aydır devam ettiği yerde açılabilir. Eğer Ankara dışında bir yerde boşanma davası açarsanız ve karşı taraf yetki itirazında bulunur ise aile hakimi yetkisizlik kararı vererek dosyası Ankara aile mahkemesine gönderecektir. Boşanma davası açmak sanıldığı kadar basit bir işlem değildir. Dava açan kişinin bir çok noktaya dikkat etmesi gerekir. Bu sebeple iyi bir boşanma avukatından yardım almanız oldukça faydalı olacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Bütün davalarda olduğu gibi boşanma davaları da bir boşanma dava dilekçesi ile açılır. Bu dava dilekçesi aile mahkemesine verilir. Gerekli harç ve gider avansı yatırıldıktan sonra dava açılmış olur. Bu dava için bir esas numarası verilir. Taraflar dosyaya dilekçe sunarken bu numarayı dilekçelerine eklemek zorundadır. Eğer bu tür işlemler uğraşmak istemiyorsanız veya bu işlemler için vaktiniz yoksa bir boşanma avukatına boşanma vekaleti vererek bu işlemleri başlatabilirsiniz. Boşanma avukatı gerekli tüm işlemleri sizin adınıza yapacaktır.

Boşanma Davası Açmak