Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Boşanma davalarında iki farklı ücret ödenir. Bunlardan ilki davaya bakacak olan avukat için ödenen boşanma davası avukatlık ücreti kalemidir. İkincisi de mahkeme veznesi ödenecek olan gider avansı ve harçlardır. Bu iki kalemin toplamı boşanma davası için ödenecek olan toplam tutarı oluşturur.

Mahkeme için ödenen tutarlar her yıl değişmektedir. Bu ödenen tutarlardan gider avansı davada yapılacak tebligatlar ve dinlenecek tanıklar için kullanılır. Eğer bilirkişi, keşif gibi hususlar var ise ödenecek gider avansı daha yüksek olacaktır. Gider avansı ödenmiş olması dava şartlarından olduğu için bu tutar ödenmezse davanın usulden reddine karar verilir. Dava sırasında ödenmesi gereken bir gider avansı varsa bu ücret ödenmezse o delilden vazgeçmiş sayılır.

Boşanma davası için ödenecek olan ücretlerin en önemli kısmı boşanma davası avukatlık ücreti kısmıdır. Boşanma davalarını avukat yardımı ile açmak çok önemlidir. Yanlış veya eksik açılan boşanma davaları reddedilmektedir. Bu nedenle davanın kurallara uygun olarak açılması gerekir. Bu yüzden de bir boşanma avukatı yardımı almanızı tavsiye ederim. Böylece yapılacak hataların önüne geçmiş olursunuz.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Ankara

Boşanma davalarında avukatlık ücreti şehirden şehre değişmektedir. Bunun pek çok sebebi vardır. Örneğin Ankara’da açılacak bir boşanma davasında avukatın Ankara’dan seçilmesi gerekir. Zira başka şehirden avukat tutulması durumunda bu avukatın yol ve konaklama giderlerini karşılamanız gerekir. Ankara gibi büyük illerde görev yapan boşanma avukatları alanında uzman olduğu için taşrada görev yapan avukatlara göre daha yüksek ücret talep etmektedirler. Bunun yanında Ankara’da gibi büyük illerde avukatların ofis gideri daha yüksek olduğu için bu giderler fiyatlara yansıtılmaktadır. Avukatlık ücretini etkileyen diğer bir unsur ise davanın zorluğudur.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarında avukatlık ücreti davanın türüne göre de değişmektedir. Örneğin anlaşmalı boşanma davası çok kısa sürede sonuçlandığı için çekişmeli boşanma davasına göre daha uygun fiyatlıdır. Çekişmeli boşanma davaları ise çok uzun ve uğraştırıcı davalar olduğu boşanma davası avukatlık ücreti daha yüksektir. Ayrıca boşanma davasının içeriği de avukatlık ücretlerini etkilemektedir. Örneğin boşanma davasında, nafaka, maddi manevi tazminat, velayet, çocukla kişisel ilişki gibi konular var ise boşanma avukatı için ödenilecek ücret daha yüksek olacaktır.