Boşanma Davası Çocuk

Boşanma sürecine girmiş olan çiftlerin en çok endişelendiği konuların başında çocuğun velayeti gelmektedir. Taraflar çocuğun velayetini alabilmek elinden gelen her şeyi yaparlar.  Bu nedenle boşanma davası çocuk için oldukça yıpratıcı bir hale gelir. Bu süreçte taraflar dikkatli davranmalı çocuğun geleceğini düşünmelidir. Boşanmada çocuğun velayetinin kime verileceğine hakim karar verir. Hakim bu kararı verirken sosyal hizmet uzmanından veya pedogogtan yardım alabilir. Velayet konusunda en önemli konulardan biride iyi bir boşanma avukatı yardımı almaktadır. Zira boşanma avukatlarının velayetin alınmasında etkin bir rolü vardır.

Boşanma davasında çocuğun velayeti konusunda karar verilirken çocuğun görüşünü almak gereklidir. Eğer çocuk belirli bir yaşın üzerinde ise mutlaka kendisine kimle kalmak istediği sorulmalıdır. Bu çocuk hakları sözleşmesi gereğince çocuklara verilmiş bir haktır ve mahkemeler bu hakka saygı göstermek zorundadır. Yani çocuğun isteği velayet konusunda karar verilirken mutlaka dikkate alınmalıdır. Eğer çocuğun psikolojik ve fiziksel gelişimi açısından bir sorun teşkil etmeyecekse çocuk istediği kişinin yanında kalmalıdıır.

Boşanma Davası Çocuk Ankara

Boşanma davasında çocuğun velayeti konusunda karar verilirken tarafların sosyal ve ekonomik durumlar göz önüne alınır. Örneğin taraflar biri Ankara’da yaşıyorsa ve diğer taraf daha küçük bir ilde ikamet edecekse. Çocuğun daha iyi eğitim göreceği, sosyal imkanlardan daha çok yararlanacağı, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunacağı göz önüne alınmalıdır. Yani Ankara’da yaşayan kişinin çocuğun velayetini alma konusunda bir adım önde olma ihtimali vardır. Fakat sadece Ankara’da yaşıyor olmak elbette çocuğun velayetini almak için yeterli değildir. Boşanma davası çocuk için çok önemli  olduğundan bütün şartlar değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

Boşanmada Çocuğun Velayeti

Boşanma davası sırasında çocuğun velayeti bir tarafa verildikten sonra diğer tarafın çocuğu görmesi için belirlediği gün ve saat belirlenir. Bu hususa kısaca çocukla kişisel ilişki hususu adı verilir. Çocukla kişisel ilişkinin nasıl olacağına hakim karar verir. Taraflar anlaşmalı boşanacaksa kişisel ilişki hususunu kendi aralarında da belirleyebilir. Bunun yanında velayeti alamayan taraf, müşterek çocuk için iştirak nafakası ödemelidir. Bu konuda bir talep olmasa bile hakim re’sen iştirak nafakası konusunda bir karar verir. Boşanma davası çocuk konusunda ayrıntılı bilgi almak için iyi bir Ankara boşanma avukatından yardım alabilirsiniz.