Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davasının başlayabilmesi için öncelikle başvuru yapılması gerekir. Bu başvuru bir dilekçe ile yapılır. Bu dilekçeye boşanma davası dilekçesi denir. Taraflar evlilik birliği içerisinde yaşamış olduğu boşanmaya sebep olan olayları bu dilekçe ile mahkemeye sunar. Bu dilekçe hazırlanırken Hmk’nın ilgili maddeleri dikkate alınmalıdır. Zira boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabidir ve Hmk’nın 119. maddesinde yer alan unsurları barındırmak zorundadır. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için karşı tarafın evlilik birliği içerisinde kusurlu olduğunun mahkemeye gösterilmesi gerekir. Yani boşanma davasında yer alan boşanma sebeplerinde kusurlu olan kişi davacı olmamalıdır. Kanun davanın kabul edilmesi için boşanma davasını açan kişinin kusursuz veya daha az kusurlu olmasını aramaktadır. Bu sebeple dava dilekçesinde evlilik içerisinde yaşanılan olaylar ayrıntılı şekilde açıklanmalı ve bu hususlarda davalının kusurlu olduğu somut delillerle ispatlanmalıdır. Aksi halde aile mahkemesi hakimi ispatlanamayan davanın reddine karar verecektir. Boşanma davaları kamu düzenini ilgilendiren davalardır. Bu sebeple aile hakimi sadece tarafların beyanı ile bağlı değildir. Hakimin bazı konularda resen karar alma yetkisi vardır. Örneği dava açıldığı sırada taraflardan biri çalışmıyorsa boşanma davası dilekçesi içinde talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanmayı talep eden taraf dava açmak için kullanacağı dilekçeyi oluştururken kanunda yer alan formatı dikkate almalı ve dilekçeyi kanuna uygun hazırlamalıdır. Bu konuda iyi bir boşanma avukatından yardım alınması faydalı olacaktır. Zira söz konusu boşanma davası dilekçesi açılacak olan davanın dayanağını oluşturacaktır. Bu konuda hataya düşmemek ve yanlış bir harekette bulunmamak için uzman bir avukattan yardım alınmasını tavsiye ediyorum.

Boşanma Davası Dilekçesi Ankara

Ankara da on bir tane aile mahkemesi bulunmaktadır. Bu mahkemeler sıhhıye de yer alan adliyenin içerisindedir. Boşanmak için hazırlanan dilekçe bu mahkemelere verilecektir. Fakat dosyanın hangi mahkemeye düşeceği önceden bilinemez. Zira dosya Uyap sistemi üzerinden karışık olarak tevzi edilmektedir. Fakat Ankara dışında diğer küçük illerin bazılarında bir tane aile mahkemesi olduğu için dosyaya başka bir mahkemenin bakma şansı bulunmamaktadır.

Boşanma Davası Dilekçesi