Boşanma Davası Harcı

Usul Kanunu’na göre bir dava açarken harç ve gider avansı ödenmelidir. Bu tutarlar ödenmeden dava açılması mümkün değildir. Bu husus dava şartıdır. Bu tutarlar mahkemeye ödeneceği için avukatlık ücretine dahil değildir. Yatırılacak tutar her yıl belirlenen tarifeye göre ödenir. Sadece boşanma davası açılıyorsa boşanma davası harcı maktudur. Yani sabit bir tutar üzerinden ödenir. Eğer ziynet eşyası talebi varsa bu durumda harç nispi olarak belirlenir.

Boşanma davası ile birlikte açılan maddi manevi tazminat talepleri harca tabi değildir. Bu nedenle bu davalar açılırken yüksek tutarlar istemekte bir sakınca yoktur. Fakat boşanmadan sonra açılan mal rejimi davaları harca tabidir. Yani talebiniz ne kadar yüksek olursa ödenmesi gereken harçta o kadar yüksek olacaktır. Bu konuda hatalı bir işlem yapmamak için iyi bir boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederim. Zira bu tutarlar zamanında ve tam olarak yatırılmazsa davanız reddedilebilir.

Boşanma Davası Harcı Ankara

Boşanma davası Ankara ilinde açılacaksa boşanma davası harcı ve gider avansı Ankara mahkemelerinin veznesine yatırılmalıdır. Yatırılacak olan harcın geri alınması mümkün değildir. Fakat dosyaya gider avansı olarak depo edilen tutarın  kullanılmayan kısmı iade alınabilir. Dosyaya depo edilen gider avansı miktarı dinlenecek tanık tutarına göre değişmektedir. Boşanma davalarında genel olarak tanık delinine başvurulduğu için boşanma davası açarken tanık sayısı kadar ücret ödenir. Bu ücret zamanında ödenmezse tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılabilirsiniz. Bu nedenle bu tutarlar ödenirken oldukça titiz davranılmalıdır.  Eğer bir boşanma avukatınız varsa, boşanma avukatı Ankara’da devam eden davanız için gerekli işlemleri takip edecektir.

Boşanma Masrafları

Boşanma masrafları iki kalemden oluşur. Bunlardan ilki boşanma avukatı için ödenmesi gereken tutardır. Bu tutar avukatınızla aranızda yapacağınız anlaşmaya göre belirlenir. Fakat avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir ücret belirlenemez. Bunun yanında ikinci olarak mahkemeye ödenmesi gereken yargılama masrafları vardır. Bunlarda yukarıda belirttiğimiz üzere boşanma davası harcı ve gider avansıdır. Eğer boşanma davası reddedilirse istinaf mahkemesine başvuru için ödenmesi gereken bir takım harçlar vardır. Bu istinaf harcı ödenmeden bir üst mahkemeye başvuru yapılması mümkün değildir. Bu konularla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için uzman bir boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederim.

bosanma-davasi-harci