Boşanma Davası Tazminat

Evlilik birliği taraflar için çekilmeyecek bir hal alırsa bu durumda tarafların boşanma davası açması gerekir. Boşanma davasının kabul edilebilmesi için boşanma davasını açan tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir. Boşanma davası tazminat hususu içinde aynı şey geçerlidir. Boşanma davasında maddi manevi tazminata hükmedilebilmesi için boşanmaya neden olan olaylarda davalı tarafın daha fazla kusurlu olması şarttır. Eğer karşı taraf kusursuz veya daha az kusurlu ise bu durumda maddi manevi tazminata hükmedilmez.

Boşanma davasında maddi tazminatın hukuki dayanağı, evlilik nedeniyle mevcut ve beklenen menfaatlerdir. Yani evlilik devam etmiş olsaydı el edilecek maddi menfaattir. Manevi tazminat ise boşanmaya neden olan olaylar yüzünden manevi çöküntü ve üzüntü yaşayan bu kişilerin manevi üzüntüsünü bir nebze olsun giderilmek adına ödenmesi gereken tutardır. Boşanma davası tazminat miktarı sabit değildir. Yani belirlenecek tazminat tutarı tarafların sosyal ekonomik duruma ve gelirlerine göre belirlenir. Ve tarafların kusur oranı da tazminat miktarının belirlenmesinde etkin rol oynar.

Boşanma Davası Tazminat Ankara

Boşanma davasını Ankara ilinde açacak olan kişiler dava açarken istedikleri tazminat miktarını dava dilekçesinde yazmalıdırlar. Taraflar isterse bu taleplerini daha sonrada mahkemeye iletebilirler. Boşanma davası tazminat konusu oldukça karmaşık ve zor bir konudur. Bu sebeple mutlaka iyi bir boşanma avukatı ile bu davayı açmanızı tavsiye ederim. Davanızı Ankara ilinde açacaksanız en iyi boşanma avukatları Ankara ilindedir. Bu boşanma avukatlarından birinden randevu alarak işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Boşanma davasının ferisi olarak talep edilen maddi manevi tazminat talepleri harca tabi değildir. Bu sebeple istenilen maddi manevi tazminat miktarı çok afaki boyutlara ulaşabilir.

Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Hesaplanır

Boşanma davasında tazminat miktarı hesaplanırken sadece bir kriter mevcut değildir. Tarafların ekonomik durumu belirlenecek tazminat miktarı için oldukça önemlidir. Zira hükmedilen tazminat miktarı infaz edilebilecek bir tutarda olmalıdır. Eğer tarafların ekonomik durumu hükmedilen tazminat miktarını ödemeye elverişli olmazsa kanunun amacına aykırı hareket edilmiştir. Bu sebeple tazminat miktarı hesaplanırken tazminat ödeyecek kişiyi yoksulluğa itecek bir tutar belirlenmemelidir. Bu konularda uzman boşanma avukatı yardımı almak işinin kolaylaştırır.

Boşanma Davası Tazminat