Boşanma Davası Ücreti

Boşanmak isteyen insanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de boşanma davalarının ne kadar maliyeti olduğudur. Boşanma davası ücreti avukat tutup tutmayacağınıza göre değişmektedir. Eğer bir boşanma avukatı ile bu yola girecekseniz mahkeme masraflarının yanında boşanma avukatı içinde bir ücret ödemeniz gerekecektir. Eğer avukatsız olarak boşanmak istiyorsanız bu durumda sadece mahkeme masraflarını ödeyerek bu davaları açabilirsiniz. Boşanma avukatı ücretleri sabit değildir. Her avukat kendi tecrübesine göre bir fiyat belirleyecektir. Bu sebeple iyi boşanma avukatları daha yüksek fiyat belirlemektedirler.

Eğer avukatsız boşanmak istiyorsanız bu durumda mahkeme veznesi tarafından belirlenen harçları ve gider avansını ödemeniz gerekmektedir. Harçlar ve gider avansı her yıl değişmektedir. Gider avansı tutarının içinde yapılacak tebligatlar, yazılacak müzekkereler ve varsa dinlenecek olan şahitlerin ücreti bulunmaktadır. Bu sebeple ne kadar çok şahit gösterirseniz o kadar yüksek gider avansı ödemek durumunda kalırsınız. Eğer boşanma sürecinde hakim bilirkişiye başvurmak isterse bu durumda bilirkişi içinde bir ücret ödemek gerekir. Bu ücretler dava başında davacı tarafından ödenir ve dava sonunda haksız çıkan taraftan alınır.

Boşanma Davası Ücreti Ankara

Boşanma davalarında avukat ücretleri ilden ile değişmektedir. Özellikle büyük şehirlerde boşanma davası ücreti daha yüksektir. Boşanma avukatları bu ücretleri kendileri belirler. Fakat belirlenen tutarın Barolar Birliğince belirlenen asgari tutardan aşağı olmaması gerekir. Ankara da açılacak davalar için Ankara Barosu tavsiye niteliğinde bir tarife yayınlamaktadır. Fakat boşanma avukatları bu tarifeye uymak zorunda değildir. Bu tarifenin üstünde yada altında bir tutar belirleyebilirler. Boşanma avukatı tarafından belirlenen ücretleri ödeme şekli de gene avukatın inisiyatifindedir. Boşanma avukatı isterse bu tutarın taksitle ödenmesi konusunda kolaylık sağlayabilir.

Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır

Boşanma davası açarken ödenecek olan ücret değişkenlik gösterdiğinden kesin bir miktar vermek mümkün değildir. Fakat bu yıl için bu tutar vermek gerekirse ortalama olarak 250 lira ile 500 lira arasında bir boşanma davası ücreti ödemek gerektiğini söyleyebiliriz. Bu tutar avukatsız boşanma için belirlenen tutardır. Bunun yanında boşanma avukatınız içinde bir ücret ödemek durumundasınız. Boşanma davası kazanıldığı takdirde mahkeme tarafından belirlenen vekalet ücreti kaybeden taraftan alınarak kazanan tarafa verilir. Fakat Avukatlık Kanunu’na göre bu tutarın kazanan tarafın avukatına ödenmesi gerekir.

Boşanma Davası Ücreti