Boşanma Davası Ücretleri

Boşanma davası açmaya karar vermiş kişilerin en fazla merak ettiği konuların başında boşanma davası ücretleri gelmektedir .  Boşanma davalarında en ücret kalemini boşanma avukatına ödenen ücret oluşturmaktadır. Bu davalarda iki şekilde açılabildiği için iki farklı ücret politikası vardır. Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklar ise bu durumda boşanma avukatına ödenecek ücret oldukça düşüktür. Zira anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanan ve oldukça kolay davalardır. Bu sebeple bu dava için istenen avukatlık ücreti de düşüktür.

Eğer taraflar çekişmeli boşanma davası açacaklar ise bu durumda ödenecek avukatlık ücreti anlaşmalı boşanma davasına göre daha yüksek olacaktır. Zira çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun süren ve zor davalardır. Bunun doğal bir sonucu olarak ta istenen avukatlık ücreti de yüksek olacaktır. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında sadece boşanma hususunda değil, velayet, nafaka, maddi manevi tazminat gibi hususlarda da çekişme söz konusudur. Bu sebeple boşanma avukatı sadece boşanma ile değil bu dur konularda karar almak içinde çaba sarf eder.

Boşanma Davası Ücretleri Ankara

Boşanma davasını Ankara’da açacak ise bu durumda bir Ankara boşanma avukatı ile bu davayı açmanız gerekir. Ankara boşanma avukatları diğer illerdeki avukatlara nazaran daha tecrübelidir. Zira Ankara da çok fazla sayıda boşanma davası açıldığı için bir çok avukat sadece boşanma davalarına bakmaktadır. Bu sebeple bu avukatlar boşanma konusunda uzmanlaşırlar. Bunun doğal bir sonucu olarak ta boşanma davalarında dava başarılı olurlar. Boşanma davası ücretleri sadece avukatlık ücretinden oluşmaz. Bir de mahkemeye ödenmesi gereken tutarlar vardır. Bu tutarlar harç ve gider avansından oluşur. Gider avansı açılacak davalarda tebligatların yapılması, gerekli yerlerden istenecek belgeler için yazışma yapılması ve tanıklar için kullanılmaktadır.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarında avukatlık ücreti bazı kriterlere göre belirlenmektedir. Davanıza bakacak olan avukatın yaşı, kıdemi, mesleki tecrübesi, daha önceki davalarda ki başarısı, uzmanlığı, kalitesi, bulunduğu il, avukatın ofisinin bulunduğu ilçe gibi faktörler ücret belirlenirken dikkate alınır. Ayrıca açılacak boşanma davasının zorluğu kolaylığı da bu ücreti etkiler. Örneğin boşanma davasının içinde, velayet, nafaka, maddi manevi tazminat gibi hususlar mevcut ise istenilecek ücret daha yüksek olacaktır. Boşanma davası ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi almak için avukatınızla görüşmenizi tavsiye ederim.

Boşanma Davası Ücretleri