Boşanma Davası ve Tedbir

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1524
K:2004/2433
T:01.03.2004

Taraflar arasınbakı davanın yapılan muhakamesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 104/2. maddesinde dava açıldıktan sonra tüm teddir istemlerine bu davaya bakan mahkeme tarafından bakılacağı, Turk Medeni Kanununun 169. maddesınde de bosanma ve ayrılık davası açıldıgında cocukların korunması ve bakımına ilişkin geçici önlemlerin resen alınacağı belirtilmiştir. Taraflar arasındaki boşanma davası devam etmektedir. Kişisel ilişkiye ilişkin isteminde bu davada gorulmesi gerekırken, bagımsız acılan davada, taraf teskili dahi yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 01.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.