Boşanma Davası Velayet

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1977
K:2004/2815
T:08.03.2004

4721 s. Yasa m. 309/1

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup geregi görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı karı ve koca, torunları küçük Gamze’yi evlat edinmek için açtıkları davada husumeti boşanma sonucu velayet kendisine verilen küçük Gamze’nin babası İbrahim S’e yoneltmislerdir.
Evlat edınme, kücügun ana ve babasının rızasını gerektirir ( TMK.m.309/1 ). O halde husumetin kücük Gamze’nin annesi olan Leyla Ö.’e de yöneltilmesi gerekmektedir.
Bu husus gozetilmeden yazılı sekilde hükum kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyız edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 08.03.2004 ( Pzt. )