Boşanma Davasında Nafaka

Aile mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanuna göre boşanma davası açıldığında hakim resen bazı önlemler almak zorundadır. Bu husus başka bir davada söz konusu değildir. Boşanma davası açıldıktan sonra alınması gereken ilk önlem tarafların ve çocukların hayatını idame ettirebilmesi için nafaka bağlanmasıdır. Boşanma davasında nafaka en önemli konulardan biridir. Aile hakimi boşanma davası açıldıktan sonra yoksulluğa düşecek olan tarafa tedbir nafakası bağlar. Bu tedbir nafakası dava sonunda yoksulluk nafakasına dönüşür.

Aile hakiminin alması gereken ikinci önlem ise çocukların geçici velayetinin taraflardan birine verilmesidir. Daha sonra söz konusu müşterek çocuklar için tedbir nafakası bağlanması gerekir. Bu tedbir nafakası dava sonunda iştirak nafakasına dönüşür. Ayrıca hakim velayet kendisine verilmeyen tarafın çocukla görüşebilmesi için kişisel ilişki günlerini tespit eder. Velayet kendisine verilmeyen taraf müşterek çocuğu bu günlerde görebilir. Fakat bu husus tarafların anlaşmasına göre değişebilir. Yani velayet kendisine verilen taraf, karşı tarafın çocuğu görmesi konusunda sıkıntı çıkarmaz ise karşı taraf çocuğu istediği zaman görebilir.

Boşanma Davasında Nafaka Ankara

Boşanma davasında belirlenecek olan nafaka tutarı hakimin takdirindedir. Hakim boşanma davasında nafaka tutarını tespit ederken tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını gözetir. Örneğin Ankara’da yaşayan bir kişi için tespit edilecek nafaka tutarı taşrada yaşayan bir kişi için belirlenecek olan nafaka tutarından daha fazla olacaktır. Zira Ankara ilinde kiralar, yol masrafları, yiyecek vb. harcamalar taşraya göre daha yüksek olacaktır. Bunun yanında nafaka ödeyecek olan kişinin geliri de nafakanın belirlenmesi konusunda oldukça önemlidir. Zira nafakaya hükmedilirken bir tarafı yoksulluktan kurtarırken, diğer taraf yoksulluğa düşürülmemelidir. Bu sebeple belirlenecek olan nafaka tutarı kişinin gelirinin üstünde olmamalıdır. Nafaka konusunda olumlu sonuç almak için iyi bir boşanma avukatı ile dava açmanızı tavsiye ederim. Zira bu davalar oldukça zor davalardır. Ankara da yaşayanlar bu konuda avantajlıdır. Zira Ankara da çok iyi Ankara boşanma avukatları vardır.

Boşanma Davasında Nafaka Neye Göre Belirlenir

Boşanma davalarında nafaka gelirlere göre belirlenir. Bunun yanında nafaka alacaklısının ihtiyaçları göz önüne alınır. Nafaka belirlenirken mümkün mertebe tarafların sosyal ve kültürel yaşam düzeyi korunmaya çalışılır. Çocukların okumakta okul, gittiği kurslar vb. düzenlerin korunması gerekir. Bir çok kişi nafaka ödememek için sgksız çalışmakta yada kendini işsiz göstermektedir. Fakat bir kişinin resmi geliri olmasa bile nafaka ödemek zorundadır. Bu sebeple aile hakimleri geliri olmayan kişinin nafaka ödemesine karar verebilir. Bu konularda sıkıntı yaşamamak için iyi bir ankara boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim.

Boşanma Davasında Nafaka