Boşanma Davasında Yetki

Boşanma davası açacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bir çok önemli husus vardır. Bunlarında başında davada hangi mahkemenin görevli olduğu ve boşanma davasında yetki kuralı gelir. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Eğer bulunduğunuz şehirde aile mahkemesi yoksa bu durumda davanızı aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde açmanız gerekir. Yetkili mahkeme belirlenirken Türk Medeni Kanunu’dan ve HMK’ dan faydalanılır. HMK’da ki genel yetki kuralı burada da geçerlidir. Yani davalının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.

Bunun yanında Türk Medeni Kanunu’nda düzenlemiş olan kurallar gereğince evlilik birliğinin son altı aydır devam ettiği yerdeki aile mahkemesini de yer yönünden yetkilidir. Bunun dışında davacı eğer kötü niyetli değilse bulunduğu yerdeki aile mahkemesinde de dava açabilir. Fakat eğer davacı bu konuda kötü niyetli ise mahkeme bu kötü niyetten dolayı davada yetkisizlik vermeli ve dosyayı yetkili mahkemeye göndermelidir. Boşanma davalarında kesin yetki kuralı olmadığından süresi içerisinde yetkisizlik itirazında bulunulmazsa davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir. Boşanma davasında yetki kuralı oldukça önemlidir. Zira yetkisiz yerde açılan boşanma davası gereksiz yere uzayabilir.

Boşanma Davasında Yetki Ankara

Ankara şehrinde ikamet eden kişiler Ankara aile mahkemesinde boşanma davası açabilirler. Eğer bu kişiler farklı bir ilde boşanma davası açarlarsa ve karşı taraf yetki itirazında bulunursa mahkeme yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara aile mahkemesine gönderecektir. Taraflar eğer anlaşmalı boşanma davası açıyorlarsa karşı taraflar anlaştıkları için yetki itirazında karşılaşamazlar bu sebeple istedikleri ilin aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davalarını açabilirler. Eğer çekişmeli boşanma davası açacak iseniz yetki hususunu mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekir. Aksi halde davanız oldukça uzun sürebilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız iyi boşanma avukatı ile dava açmanızı öneririm. Zira boşanma avukatları yetki hususunda bilgili oldukları için davanızı yetkili mahkemede açacaklardır. Böylece sizde gereksiz süre kayıplarından kaçınmış olursunuz.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir

Boşanma davalarında yetkili mahkeme bir tane değildir. Boşanma davasında yetki sahibi olan birden çok mahkeme vardır. Taraflar boşanma davasını bu mahkemelerden birinde açabilirler. Örneği boşanma kararı almış bir kişi aile konutunu terketmiş ise ve uzun zamandır ayrı yaşıyorsa bulunduğu ilden boşanma davası açabilir. Bunun yanında evliliğin devam etmiş olduğu yerde de bu boşanma davası açılabilir. Ayrıca davalının ikamet ettiği yerdeki aile mahkemesinde de boşanma davası açılabilir. Bu konularda hala aklınızda soru işaretleri var ise iyi bir boşanma avukatından yardım almanızı öneririm.

Boşanma Davasında Yetki