Boşanma Dilekçesi

Boşanma davaları diğer hukuk davaları gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre açılmaktadır. Bu kanunda yer alan dava dilekçesinin taşıması gerekli unsurlar boşanma dilekçesi içinde geçerlidir. HMK’nın ilgili maddeleri gereğince bir dava dilekçesinin taşıması gereken unsurlar şu şekildedir.

  • Mahkemenin adı, boşanma davası olduğu için aile mahkemesine yazılmalıdır.
  • Davacı ile karşı tarafın isimleri, soyisimleri ve tebligata yarar adresleri
  • Davacının TC kimlik numarası
  • Eğer avukatları varsa tarafların avukatının adı ve adresi
  • Eğer dava malvarlığına ilişkin ise dava değeri
  • Boşanma gerekçelerinin açıkça özetlenmesi
  • Davanın ispatlanması için gerekli delillerin gösterilmesi
  • Açık şekilde talep edilen husus yazılmalıdır.
  • Davacının veya varsa avukatının imzası

Bütün bu hususları içeren dava dilekçesi, dava açmak için yeterlidir. Eğer bu hususlardan bir kısmı eksik olursa mahkeme eksikliğin giderilmesi için taraflara süre verir. Eğer bu süre için eksiklik giderilmezse hakim davanın açılmamış sayılmasına karar verebilir. Boşanma davası için yazılan dilekçede mutlaka karşı tarafın kusurlu gösterilmesi gerekir. Aksi halde hakim boşanma davasını reddeder. Ayrıca karşı tarafın kusurlu hareketlerinin hangi delillerle ispatlanacağı da açıkça belirtilmelidir.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir

Boşanma davası açmak için oluşturulan dava dilekçesi hukuk mahkemelerinin tevzi bürosuna verilmelidir. Tevzi bürosu söz konusu dilekçeyi aldıktan sonra davanın harcını ve gider avansını hesaplar. Bu tutar boşanma dilekçesi veren tarafça ödenmelidir. Bu tutarın ödendiğine ilişkin makbuzlar bir adet dava dosyası ile birlikte tevzi bürosuna teslim edilir. Tevzi bürosu evrakların eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra davanın hangi mahkemeye düşeceğini tespit eder. Böylece boşanma davası açılmış olur. Daha sonra taraflara duruşma gününü bildirir bir tebligat gelir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma davası için yazılan dilekçenin formatı kanunda belirlenmiştir. Boşanma dilekçesi bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Zira elle yazılan dilekçelerin bir kısmı okunmayabilir. Bu durumda hakim dilekçenin o kısmını atlamak zorunda kalır yada dava açan kişiye o kısmı açıklaması için süre verir. Fakat iyi bir boşanma avukatından yardım alırsanız bu durumda boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye düşünmek zorunda kalmazsınız.

Boşanma Dilekçesi