Boşanma Evrakları

Boşanma süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Bu süreçte uğraşmanız gereken pek çok konu vardır. En uğraştırıcı konuların başında boşanma evrakları gelir. Bu evrakların hatasız ve etkili bir biçimde hazırlanması gerekir. Fakat hukuk bilgisi yeterli olmayan kişilerin bu evrakları eksiksiz hazırlaması pek mümkün değildir. Bu sebeple boşanma sürecine girecek olan kişiler iyi bir boşanma avukatından yardım almasını tavsiye ederim.

Boşanma evrakları genel olarak iki şekilde hazırlanır. Eğer dava anlaşmalı boşanma davası olarak açılacaksa, dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bunun yanında varsa eve ilişkin tapu suretleri, araçlara ilişkin ruhsat fotokobileri de dosyaya eklenebilir. Bu evraklar anlaşmalı boşanma için yeterli olacaktır. Fakat davanızı çekişmeli boşanma davası şeklinde açacaksanız bu durumda davanızı ispatlamaya yaracak evrakları mutlaka dava dilekçenize eklemelisiniz.

Çekişmeli boşanma davasının kabul edilebilmesi için öncelikle geçerli bir boşanma sebebi sunmak gerekir. Daha sonra bu boşanma sebebini somut delillerle ispatlamak lazımdır. Bu nedenle boşanma evraklarını hazırlarken davayı ispatlayacak deliller mutlaka mahkemeye sunulmalıdır. Aksi halde dava reddedilir.

Boşanma Davası Evrakları Nelerdir

Boşanma davası açabilmek için öncelikle bir boşanma dava dilekçesine ihtiyaç vardır. Bu dava dilekçesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesine uygun olmalıdır. Yani dava dilekçesinde aşağıda ki unsurlar bulunmalıdır.

a) Mahkemenin adı

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Boşanma Evrakları Ankara

Ankara boşanma davası açmayı düşünen kişiler davalarını Ankara aile mahkemesinde açarlar. Boşanma davalarının oldukça zor ve uğraştırıcı olduğu hesaba katıldığında kişilerin avukatsız olarak bu davayı yürütmesi oldukça zordur. Bu nedenle iyi bir boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Ankara’da çok iyi boşanma avukatları bulunmaktadır. Bu avukatlardan biriyle bu davayı açarsanız boşanma evrakları konusunda da herhangi bir sorun yaşamazsınız. Zira boşanma avukatı sizin adınıza bu evrakları hazırlar ve mahkemeye sunar.