Boşanma Hakları

Boşanmayı düşünen birçok kadın ve erkek haklarını merak etmektedir. Boşanma hakları kadın ve erkeğe göre değişmez. Sadece 6284 Sayılı Kanunu’na göre verilen koruma kararlarında kadın lehine bir pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Bunun dışında Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Bunun yanında halk arasında yanlış bilinen başka bir konu mevcuttur. İnsanlar boşanma davasını ilk açan tarafın yada evi ilk terk eden tarafın suçlu olduğunu ve davayı kaybedeceğini düşünmektedir.

Oysa ki davayı ilk kimin açtığının veya evi ilk kimin terk ettiğinin hiçbir önemi yoktur. Boşanma davalarında önemli olan haklı olmaktadır. Yani evlilik birliği içerisinde kusurlu tarafın karşı taraf olmasıdır. Tabi ki karşı tarafın kusurunun somut delillerle ispatlanması gerekir. Bunun içinde iyi bir boşanma avukatı yardımı almak gerekir. Ankara boşanma avukatları bu alanda oldukça iyidir. Evi önce terk eden tarafın terk için geçerli bir sebebi varsa terkten dolayı kusurlu sayılmaz. Örneğin kadın evde şiddet görüyorsa evi terk edebilir bu durumda kadın kusurlu sayılmaz.

Boşanma Hakları Ankara

Boşanma davası açacak olan kişiler bir boşanma dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine başvurmalıdır. Boşanmada yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri olabileceği gibi evlilik birliğinin son 6 aydır devam ettiği yer mahkemesi de olabilir. Örneğin Ankara’da ikamet eden bir kişi Ankara aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilir. Eğer karşı taraf başka bir ilde ise ve evlilik Ankara ilinde devam etmişse dava gene Ankara’dan açılabilir.  Ankara ilinde 11 tane aile mahkemesi bulunmaktadır. Davaya hangi aile mahkemesinin bakacağına hukuk tevzi bürosu tarafından karar verilir. Boşanma hakları ve boşanma yetkili yer mahkemesi konusunda ayrıntılı bilgi almak için iyi bir Ankara boşanma avukatından randevu almanızı tavsiye ederim.

Boşanmada Kadının Hakları

Boşanma davası açmak isteyen kadının bir takım hakları vardır. Boşanma hakları konusunda kadın lehine pozitif ayrıncılık yapılan bazı düzenlemeler olduğunu yukarıda söylemiştik. Bunun yanında kadının ; nafaka, maddi manevi tazminat, müşterek konutun kendine tahsis edilmesi, karşı tarafın evden uzaklaştırılmasını istemesi, edilmiş mallarından kaynaklı alacak hakları gibi hakları vardır. Özellikle darp tehlikesi olan durumlarda mutlaka evden uzaklaştırma kararı alınmalıdır. Bu karar için en yakın karakola başvurulabileceği gibi aile mahkemesine de başvuru yapılabilir.