Boşanma İstatistikleri

Boşanma davaları günümüzde giderek artmaktadır. Boşanma istatistikleri de bize bu durumu açık şekilde göstermektedir. Türkiye genelinde açılan boşanma davalarının yaklaşık olarak yüzde dokuzu Ankara ilinde açılmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak ta Ankara ilinde çok sayıda avukat Ankara boşanma avukatı olarak çalışmaktadır.  Boşanma sayılarının bu kadar çok artmasının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Öncelikle kadınların iş gücüne katılmasıyla birlikte ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri, boşanma oranlarını arttırmaktadır. Zira ekonomik özgürlüğü olan kadınlar gelecek konusunda kaygı taşımadıkları için boşanma kararını çok rahat verebilmektedirler.

İkinci neden olarak internet kullanımının artmasına bağlı olarak insanların sosyal medya kullanmaya başlaması ve facebook, twitter, instagram, snapchat gibi mecraları kullanarak başka insanlarla arkadaş olması boşanma istatistikleri konusunda ciddi bir artışa neden olmuştur. Bunun yanında eşlerin ailelerini evliliğe müdahale etmesi de boşanma sebepleri arasında sık karşılaştığımız bir durumdur. Boşanma sebepleri arasında en popüler olanlardan biri de eşler arasındaki iletişim problemleridir. Eşlerin birbirlerini anlamamaları, birbirleriyle ilgilenmemeleri boşanmaya neden olmaktadır.

Ankara Boşanma İstatistikleri

Ankara da boşanma oranlarının çok olmasının sebebi memur kenti olmasıdır. Genelde eğitim seviyesi yüksek insanlar boşanmaya daha eğilimlidirler. Zira taşradaki ve doğuda boşanma oranları çok daha düşüktür. Ankara boşanma oranlarının bu kadar çok olması beraberinde en iyi boşanma avukatı nüfusunda da oluşmasına sebep olmuştur. Boşanma istatistikleri incelendiğinde insanların en fazla açtığı boşanma davası anlaşmalı boşanma davasıdır. Zira anlaşmalı boşanma davası, diğer dava türlerine göre çok hızlı şekilde sonuçlanmaktadır. Bunun yanında anlaşmalı boşanma davasında avukatlık ücreti de oldukça düşüktür.

Boşanma İstatistikleri Neden Arttı

Günümüzde televizyon izleme alışkanlığın çok yüksek olması sebebiyle televizyon dizilerinin hayatımızda çok önemli bir yeri olmaya başladı. Dizilerde işlenen temaların halkın kültürel ve ahlaki yapısını etkilemesi nedeniyle bir çok kişi dizilerde ki karakterlere özenmeye başladı. Bunun sonucu olarak ta aldatma ve benzeri durumlar halk arasında biz özenti oluşturmaya başladı. Dizi karakterlerine özenen insanlar eşlerini aldatmaya başladılar. Bunun gibi pek çok dış faktör boşanma oranlarının artmasına neden oldu. İnsanların bu tür dizileri izlerken daha dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz.

Boşanma İstatikleri