Boşanma Kanunları

Türk Hukukunda boşanma ile ilgili maddeler Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemelere boşanma kanunları adı verilir. Evlilik birliğinin sona ermesi için iki yol vardır. Eğer taraflardan biri ölürse evlilik kendiliğinden sona erer. İkinci yol ise mahkeme kararıyla boşanmadır. Mahkeme dışında herhangi bir yolla boşanmak mümkün değildir. Bu sebeple boşanmak isteyenlerin mutlaka boşanma davası açması gerekir. Bu davanın bir boşanma avukatı yardımı ile açılması yapılacak hataların önüne geçecek ve davanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Boşanma davaları genellikle iki şekilde açılır. İlk olarak taraflar boşanma konusunda anlaşırlarsa ve evlilik birliği bir seneden fazla sürmüş ise anlaşmalı olarak boşanabilirler. Bunun için tarafların bir araya gelerek bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalaması gerekir. Bu protokolde, nafaka, boşanma, maddi manevi tazminat, velayet, çocukla kişisel ilişki, malların paylaşımı gibi konuları açıkça düzenlemeleri gerekir. Daha sonra taraflardan bir aile mahkemesine başvuru yapar ve anlaşmalı boşanma davasını açar. Dava açıldıktan sonra tek celsede boşanmaya karar verilir. İkinci yöntem ise çekişmeli boşanma davasıdır.

Boşanma Kanunları Ankara

Taraflar Ankara ilinde yaşıyorlarsa boşanma davasını Ankara aile mahkemesinde açması gerekir. Zira boşanma kanunları bu konuda açık bir düzenleme getirmiştir. Boşanma davası tarafların son 6 aydır ikamet ettiği yerde açılabilir. Eğer dava Ankara ilinde açılmazsa ve karşı taraf yetki itirazında bulunursa davada yetkisizlik kararı verilir ve dosya Ankara aile mahkemesine gönderilir. Bu konularda hata yapmamak için mutlaka bir Ankara boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Aksi halde dava gereksiz yere çok uzayabilir. Yetki ile ilgili konular çekişmeli boşanma davası için geçerlidir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaştığı için yetki itirazı gibi bir şey söz konusu olmaz.

Boşanma Kanunları Nelerdir

Boşanma davası çekişmeli olarak açılacaksa bu durumda davacının, mahkemeye bir boşanma nedeni sunması gerekir. Bu boşanma nedeni şiddetli geçimsizlik olabileceği gibi boşanma kanunları tarafından düzenlenen diğer özel boşanma sebepleri de olabilir. Örneğin, pek kötü muamele, zina, terk, akıl hastalığı gibi sebepler özel boşanma sebepleridir. Boşanma davasının kabul edilebilmesi için dava açan kişinin boşanma sebeplerini somut bir şekilde ispatlaması gerekir. Bu hususları ispatlamak için genellikle tanık deliline başvurulur.