Boşanma Mal Paylaşımı

Boşanma davalarında en önemli hususlardan biri de mal paylaşımı konusudur. Mal paylaşımı konusunda halk arasında çok yanlış bilinen konular bulunmaktadır. Örneğin alınan ev yada arabanın yarısı diğer eşe aittir gibi algı vardır. Her ne kadar toplumda böyle bir algı oluşturulmuş olsa da tam olarak böyle bir şey söylemek mümkün değildir. Şöyle ki; alınan ev yada arabanın hangi parayla alındığı önemlidir. Eğer ev miras kalmış ise yada miras kalan bir para ile alınmışsa bu mal ortak değildir. Yada evlilikten önce mevcut olan bir para ile bu ev alınmışsa diğer eşin bu evde hakkı yoktur. Alınan bir evin yada arabanın ortak olabilmesi için evlilik içinde ve çalışma karşılığı kazanılan paralarla alınmış olması gerekir.

Boşanma mal paylaşımı konusunda yanlış bilinen diğer husus ise boşanma davası ile mal paylaşımı davası aynı dosya üzerinden görüleceğini sanmaktır. Mal paylaşımının yapılabilmesi için boşanma davasının kesinleşmiş olması gerekir. Yani önce boşanma davası sonuçlanmalı daha sonra mal paylaşımı yapılmalıdır. Eğer mal paylaşımı ve boşanma davası aynı dava dilekçesi ile açılırsa aile hakimi dosyaları tefrik eder yani ayırır ve mal paylaşımı dosyası başka esas üzerinden devam eder.

Boşanma Mal Paylaşımı Nasıl Olur

Boşanma sonrasında mal paylaşımı için ikinci bir dava açılır. Bu davada hangi malların edinilmiş mal olduğu açıkça gösterilir. Daha sonra hakim dosyayı bir bilirkişiye gönderir ve dava konusu mallarda eşlerin alacak oranlarını tespit eder. Hakim bu bilirkişi raporuna göre bir tutar belirler. Yani boşanma mal paylaşımı hususunda hak bir alacak hakkıdır. İnsanlar bu tür davalarda evin yarısının kendisine verileceğini yada iki adet ev varsa birini kendisinin olacağını sanmaktadırlar. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Dava kazanıldığında bir para alacağı söz konusu olur bu alacak icraya konularak tahsil edilir.

Boşanma Mal Paylaşımı Ankara

Boşanma davası kesinleştikten sonra açılan mal rejimine ilişkin davalar bir yıl içinde açılmalıdır. Boşanma mal paylaşımı konusu oldukça zor bir konudur. Bu sebeple bu tür davalar açarken mutlaka iyi bir ankara boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Zira iyi boşanma avukatları ankara da çok sayıda bulunmaktadır. Bu tür davalarda bir çok insan yanlış dava açtığı için hak kaybına uğramaktadır. Bir çok hukukçu bile bu konulara tam olarak hakim değildir. Çok fazla ayrıntısı olan böyle bir konuda avukatsız olarak ilerlemek, haritasız yola çıkmak gibidir. Bu sebeple benim tavsiyem bu yola mutlaka iyi boşanma avukatı ile çıkmanızdır.

Boşanma Mal Paylaşımı