Boşanma Nedenleri

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/477
K:2004/1542
T:12.02.2004

TaRaflar araşındaki davanın vaPılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma nedeni değildir. Davalı da varolduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mumkun olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı koca için cekilmez hale getirip getirmediğinin uzman hekımlerden olusan saglık kurulu raporu ile belirlenmesi sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahkemece tebliğ edilen açıklamalı davetiye bu koşulları icermediği gibi davalı kadın daha sonra duruşmaya gelip hastaneye sevkini istediği halde bu konuda islem yapılmaması da doğru degildır. Bu yonler araştırılıp incelenmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 12.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.