Boşanma Nedenleri

Boşanma davasının açılabilmesi için mahkemeye mutlaka bir boşanma nedeni sunmak gerekir. Boşanma davaları kamu düzenin ilgilendirdiği için herhangi bir boşanma nedeni yok ise aile hakimleri boşanma davalarını kabul etmezler. Boşanma nedenleri genel olarak ikiye ayrılır. En çok başvurulan boşanma nedeni şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmadır. Türk Medeni Kanunu’nda ayrıca özel olarak düzenlenmiş boşanma sebepleri de vardır. Bunlara örnek vermek gerekirse; terk, zina, akıl hastalığı gibi nedenler örnek verilebilir. Taraflar boşanma davası açarken bu nedenlerden bir birkaçına dayanabilir. Fakat dava açılırken sadece şiddetli geçimsizlikten bahsetmek yeterli değildir. Şiddetli geçimsizliğin içinin doldurulması gerekmektedir. Zira aile hakimi taraflara neden anlaşamadıklarını soracaktır. Eğer taraflar hakimin ikna edecek sebepler ileri sürmezlerse hakim davayı kabul etmeyecektir. Ayrıca iddia edilen nedenlerin somut delillerle ispatlanması da gerekir. Eğer taraflar iddialarını ispatlamazlarsa açılan boşanma davası reddedilecektir. Boşanma davalarında en sık başvurulan delil tanıktır. Taraflar evlilik içerisinde yaşamış oldukları olayları tanık deliliyle ispatlayabilir. Fakat tanık delilinin yanında, fotoğraflar, mesaj kayıtları, facebook yazışmaları gibi delillerle boşanma davalarında kullanılabilir.

Boşanma Nedenleri Nelerdir

Boşanma nedenleri kanunda açık olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple bu boşluk Yargıtay tarafından içtihat yoluyla doldurulmuştur. Yargıtay tarafından nelerin boşanma nedenleri olarak kabul edildiği hususunda bir kaç örnek vermek gerekirse; aldatmak, güven sarsıcı hareketlerde bulunmak, ilgisizlik, cinsel ilişki kurmamak, hakaret, darp, sevmediğini söylemek, aile birliğinden doğan yükümlükleri yerine getirmemek, yıkanmamak, iftira atmak, tehdit etmek, dövmek, cimri olmak, aşırı borçlanmak gibi bir çok neden vardır.

Boşanma Nedenleri Ankara

Ankara da en çok karşılan boşanma nedenleri ise aldatma, kültür farklılığı, sosyal meyda üzerinden başkalarıyla yazışmak, ilgisizlik, ekonomik sıkıntılar gibi nedenlerdir. Boşanma davası açarken iyi bir boşanma avukatından yardım almak faydalı olacaktır. Zira boşanma davasının sonuca ulaşması için iyi bir dava dilekçesi oluşturulmalıdır. Bu dilekçede boşanma için gerekli iddialar ve bunların nasıl ispatlanacağı ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır.

Boşanma Nedenleri