Boşanma Protokolü

Boşanma süreci taraflar açısında oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Taraflar boşanma konusunda bir takım düşüncelere sahiptirler fakat ne yapacaklarını tam olarak bilememektedirler. Bu kişilere yol göstermek gerekirse; öncelikli olarak taraflar boşanma konusunda kesin kararlı olmaları gerekir. Zira birçok çift boşanma davası açtıktan sonra davadan vazgeçmektedirler. Bu sebeple bütün sonuçlarıyla birlikte boşanma konusunda kesin kararlı olmayan çiftler dava açmamalıdır. Eğer boşanma konusun karar ise bu durumda davanın anlaşmalı mı çekişmeli mi olacağına karar vermeleri gerekir. Çünkü davalar farklı usullere tabidir. Taraflar anlaşmalı boşanma kararı alırsa bu durumda velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı konusunda anlaşmış olmaları gerekir. Varılan anlaşma sonucunda bir boşanma protokolü düzenlenir. Bu protokolde tarafların boşanmak istediği, çocuğun velayetinin kime verileceği, çocuk için iştirak nafakası, eş için yoksulluk nafakası ödenip ödenmeyeceği, maddi manevi tazminat ödenip ödenmeyeceği, velayeti almayan tarafın müşterek çocuğu nasıl göreceği, varsa tarafların evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları malların nasıl paylaşılacağı hususu ayrıntılı şekilde düzenlenmelidir. Eğer boşanmak isteyen kadın eşinin soyadını taşımak istiyorsa bu hususta mutlaka boşanma protokolüne yazılmalıdır. 

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanabilmesi için bir dava dilekçesine bir de boşanma protokolüne ihtiyaç vardır. Bu boşanma protokolü taraflarca hazırlanabileceği gibi bir boşanma avukatı yardımı ile de hazırlanabilir. Bu protokol hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise boşanmanın mali sonuçlarının protokole eksiksiz olarak yazılmasıdır. Eğer bu konuda bir eksik olursa aile hakimi bu protokole müdahale etmek zorunda kalır. Fakat bir boşanma avukatı yardımı ile bu protokolü hazırlarsanız böyle bir sorun ile karşılaşmazsınız. 

Boşanma Protokolü Ankara

Eğer Ankara da ikamet ediyorsanız ve Ankarada anlaşmalı boşanma davası açacaksanız davanızı Ankara Aile Mahkemesi Hakimliğinde açmanız gerekir. Bu dava bir dilekçe ve boşanma protokolü ile birlikte açılır. Taraflar anlaşmış oldukları için mahkemenin duruşma gününü beklemelerine gerek yoktur. Taraflar mahkeme kalemine giderek duruşmanın öne alınması için talepte bulunabilirler. Eğer mahkemenin duruşma günleri müsait ise uygun bir duruşma günü verilecektir. 

Boşanma Protokolü