Boşanma Şartları

Boşanma davasının kabul edilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartları Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Boşanma şartları açılacak davanın türüne göre değişmektedir. Dava açmak için öncelikle taraf ehliyetine sahip olmak gerekir. Yani 18 yaşında büyük ve kısıtlanmamış olmak lazımdır. Bu davanın açılabilmesi için Türk Hukukuna göre tanınan bir evlilik olması gerekir. Eğer taraflar resmi olarak evli değillerse boşanma davası açamazlar. İmam nikahlı evlilikler için boşanma davası açmaya gerek yoktur.

Boşanma davası açmak için öncelikle bir boşanma dava dilekçesi oluşturmanız lazım gelir. Bu dava dilekçesini kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi bir boşanma avukatı vasıtasıyla da bu dilekçeyi oluşturmak mümkündür. Bu dilekçede boşanmaya sebep olan olaylar açıkça yazılır ve deliller ileri sürülür. Bu boşanma dava dilekçesi HMK 119. madde de düzenlenen dava dilekçesi şartlarını mutlaka taşımalıdır. Boşanma davasının kabul edilebilmesi için geçerli bir boşanma sebebi olmalı ve boşanma sebebi somut delillerle ispatlanmalıdır. O yüzden boşanma dava dilekçesinin hazırlanması çok önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için evlilik birliğinin en az 1 sene sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma şartları listesinin başında bu husus gelir. Eğer evlilik bir seneden az sürmüş ise tarafların anlaşmalı boşanma davası açma şansı yoktur. Bunun yanında tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış olmaları gerekir. Boşanmanın mali sonuçlarını biraz açmak gerekirse; nafaka, maddi manevi tazminat, mal rejimi gibi konular boşanmanın mali sonuçlarındandır. Ayrıca taraflar velayet hususunda anlaşmaya varmalıdır. Bu hususlar yerine getirildiğinde anlaşmalı boşanma davası kabul edilecektir. Anlaşmalı boşanma davasında dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta tarafların mutlaka duruşmaya bizzat gitmesidir.

Çekişmeli Boşanma Şartları

Eğer tarafların evliliği bir seneden az sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanamayacağı için çekişmeli boşanma davası açmak zorundadırlar. Çekişmeli boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta iyi bir boşanma avukatı ile çalışmaktır. Ankara ilinde yaşayanlar bu konuda oldukça şanslıdırlar zira Ankarada çok iyi Ankara boşanma avukatları bulunmaktadır. Bu avukatlar sizin adınıza gereken her türlü işlemli yapacak ve boşanma şartları konusunda herhangi eksik bir husus kalmayacaktır. Çekişmeli boşanma davaları oldukça zor ve uzun süren davalardır. Bu sebeple insanların bu davayı avukatsız olarak açmasını tavsiye etmem.

Boşanma Şartları