Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nda pek çok boşanma sebebi bulunmaktadır. Bunlardan en sık başvurulan boşanma sebebi ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmadır. Boşanma sebepleri arasında bu kadar popüler olmasının nedeni ise genel yani torba bir boşanma sebebi olmasıdır. Taraflar evlilik içinde yaşadıkları olayları bu maddenin içine sokarak boşanmayı talep etmektedirler. Örneğin sadakatsizlik, hakaret, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, darp, cinsel birlikteliğe yanaşmama, güven sarsıcı hareketler gibi bir çok neden bu maddenin içinde yer almaktadır. Bunun dışında kanunda düzenlenmiş özel boşanma sebepleri de mevcuttur. Bunlar; zina, hayata kast ve pek kötü muamale, akıl hastalığı, zina ve terktir. Eğer kişi bu özel boşanma sebeplerinden birinden dolayı boşanma davası açarsa sadece açtığı boşanma nedenini ispatlayarak boşanabilir. Başka sebepleri ileri süremez. Fakat davayı açan taraf hem şiddetli geçimsizlik hemde özel bir boşanma sebebiyle dava açarsa bu durumda her iki nedeni de ileri sürerek boşanabilir. Bunun yanında dayanılan boşanma sebeplerinin somut delillerle ispatlanması da gereklidir. Yani sadece boşanma sebepleri ileri sürülerek boşanılması mümkün değildir. Mutlaka bu iddiaların ispatlanması gerekir.

Boşanma Sebepleri Kaça Ayrılır

Boşanma davası sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki genel boşanma sebebi olan şiddetli geçimsizliktir. Diğer ise kanunda açıkça yazılan özel boşanma sebepleridir. Örneğin zina özel bir boşanma sebebidir. Kişi isterse sadece zina hususuna dayanarak boşanabilir. Fakat zina somut delilerle ispatlanamayacak durumda ise şiddetli geçimsizlik nedeni içerisinde yer alan güven sarsıcı hareket ya da sadakatsiz davranış nedeniyle boşanma davası açabilir. Zira zinanın somut delilerle ispatlanması bazı durumlarda mümkün olmayabilir. Fakat güven sarsıcı hareketlerin ispatlanması daha kolaydır. Mesela facebook üzerinden yazılan mesajların elde edilmesi durumunda güven sarsıcı hareketi ispatlamak mümkünken bu delil zina olgusunu ispatlamaya yetmeyebilir.

Boşanma Sebepleri Nasıl İspatlanır

Boşanma davasının sonuçlanabilmesi için karşı tarafın kusurlu hareketlerinin ispatlanması gerekir. Bu iddia her türlü delille ispatlanabilir. Boşanma davalarında en çok başvurulan delil ise tanıktır. Davacılar iddialarını tanık deliliyle çok rahat bir şekilde ispatlayabilirler. Davanın ispatlanması hususu çok önemli olduğundan boşanma sebepleri ileri sürülürken nasıl ispatlanacağı da düşünülmeli gerekirse bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Boşanma Sebepleri