Boşanma Süresi Ne Kadar

Türk Hukuk Sisteminde, açılan davalar oldukça uzun sürmektedir. Ortalama bir dava bir senede sonuçlanmakta yüksek mahkemenin kararı onaylaması içinde yaklaşık bir sene geçmektedir. Bu durumda hak aramak isteyen kişiler mağdur olmaktadır. Boşanma davaları da oldukça uzun süren davalardır. Boşanma süresi ne kadar sorusuna verilecek yanıt davanın çekişmeli boşanma davasımı yoksa anlaşmalı boşanma davası mı olduğuna göre değişmektedir.  Zira iki boşanma davasınında usulü farklıdır. Ayrıca boşanma davası bir boşanma avukatı yardımı ile açılıyorsa çok daha kısa sürede biteceğini belirtmek gerekir.

Çekişmeli boşanma davaları çok uzun süren davalardır. Bu davalar ortalama bir sene de sonuçlanmaktadır. Bazı davalar ise daha uzun sürede sonuçlanabilmektedir. Özellikle avukat yardımı ile açılmayan davalar oldukça uzun sürmektedir. Zira bu davalar yazılı yargılama usulüne tabidir. Yani her iki tarafta ikişer dilekçe verdikten sonra ön inceleme aşamasına geçilir. Daha sonra tahkikat duruşması yapılır, tanıklar dinlenir, eğer başka işlem yapılacaksa onlar beklenir ve en son hakim kararının açıklar. Taraflar isterler bu kararı istinaf edebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Süresi Ne Kadar

Anlaşmalı boşanma süresi ne kadar sorusuna verilecek yanıt ise genellikle bir haftadır. Tarafların evliliği bir sene sürmüşse ve taraflar boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmışlarsa davalarını anlaşmalı şekilde açabilirler. Bu şekilde açılan davalar oldukça kısa sürede sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi ise taraflar arasında çekişmeli bir husus olmadığı için hakimlerin dosyayı hemen karara bağlamasıdır. Bu sebeple tek celsede boşanmak istiyorsanuz mutlaka davanızı anlaşmalı şekilde açmalısınız. Bu davayı açarken bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmak gerekir. Bu protokol bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Bu davanın kısa sürede sonuçlanması için tarafların gerekçeli karar yazıldıktan sonra mahkeme kalemine giderek temyizden feragat dilekçesi vermeleri gerekir.

Boşanma Süresi Ne Kadar Ankara

Ankara’da yaşayan kişiler boşanmak isterlerse davalarını Ankara adliyesinde açmaları gerekir. Ankara’da açılan bir çekişmeli boşanma davası ortalama 9 ay ile 1 sene arasındadır. Bu sürenin hesabına yüksek mahkeme aşaması dahil değildir. Boşanma davasının hızlı bir şekilde bitmesini istiyorsanız ve boşanma süresi ne kadar gibi sorularla uğraşmak istemiyorsanız size iyi bir boşanma avukatı tutmanızı tavsiye ederim. Boşanma avukatı sizin adınıza bütün işlemleri yapacaktır.

bosanma-davasi-ne-kadar-surer