Boşanma Tazminat

Boşanma davası açılırken maddi manevi tazminat talep edilebilir. Tazminat talebi boşanmanın ferisi niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Boşanma  davalarında tazminat talebi reddedilirse karşı tarafında avukatına vekalet ücreti de çıkmaz. Bu nedenle boşanma avukatları bu davaları açarken yüksek tutarda tazminat talebinde bulunur. Boşanma tazminat hesaplaması tarafların sosyo ekonomik durumu ve kusur oranına göre yapılır. Boşanma davasında maddi manevi tazminat alabilmenin bir takım ince noktaları vardır. Bu noktalara dikkat edilmezse tazminat alamazsınız. Bu nedenle mutlaka bir boşanma avukatı yardımı almanızı tavsiye ederim.

Boşanmda davasında tazminata hükmedilebilmesi için mutlaka bir talep olmalıdır. Talep olmadan hakim re’sen tazminata hükmedemez. Ayrıca tazminat talep eden kişinin boşanmaya neden olan olaylarda kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir. Tazminat talep eden taraf kusurlu ise yada eşit kusur söz konusu ise tazminata hükmedilmez.

Boşanma tazminat hesaplamasını hakim yapar. Hakim bu hesabı yaparken tarafların sosyo ekonomik durumlarını gözetir. Bu tazminat miktarı belirlenirken kararın infazı mümkün olacak tutarlar belirlenmelidir. Yani bir kişiye ödeyebileceğinden çok daha yüksek tazminata hükmedilmemelidir.

Boşanmada Ne Kadar Tazminata Hükmedilir

Boşanma davalarında tazminat miktarı belirlenirken ilk olarak tarafların kusur durumuna bakılır. Boşanmaya neden olaylarda bir tarafın ağır kusuru varsa bu durumda hakim yüksek bir tazminata hükmedecektir. Örneğin ; aldatma, hakaret, darp, zina gibi olaylar tazminata neden olan olaydır. Boşanmada tazminata hükmedilirken hem maddi hemde manevi tazminat miktarı belirlenir. Maddi tazminat, bir tarafın boşanma nedeniyle mevcut ve beklenen menfaatlerinin zedelenmesi nedeniyle verilir. Manevi tazminat ise boşanmaya neden olan olaylar yüzünden bir tarafın uğradığı manevi zararları bir nebze olsun dindirebilmek amacıyla verilir.

Boşanma Tazminat Ankara

Boşanma davasını Ankara’da açacak olan kişiler boşanma dava dilekçelerinde tazminat talep ettiklerini mutlaka yazmalıdır. Aksi halde Ankara aile hakimi taraflar lehine tazminata hükmetmeyecektir. Boşanma davalarında tazminata hükmedilirken boşanma avukatlarının etkin bir rolü vardır. Avukat yardımı ile açılan boşanma davalarında tazminat almak ihtimali çok daha yüksektir. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen kişilerin boşanma tazminat konusunda ayrıntılı bilgi almak için bir boşanma avukatından yardım almasını tavsiye ediyorum.

bosanma-tazminat