Boşanma Tazminatı

Boşanma davalarında en önemli hususlardan biri de boşanma tazminatı konusudur. Bu tazminat maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılır. Boşanma davalarında tazminata hükmedilebilmesi için karşı tarafın kusurlu olması gerekir. Bu ana kuraldır. Eğer boşanmada karşı tarafın bir kusuru yoksa boşanma davasında tazminata hükmedilmez. Boşanma davasında tazminat kazanmak için öncelikle iyi bir boşanma avukatından yardım almak gerekir. Zira bazı boşanma davalarında çok yüklü miktarlarda tazminata hükmedilmektedir. Boşanma avukatı olmadan girilecek davalarda kişilerin hata yapma ve hak kaybına uğrama ihtimali vardır.

Boşanma davasında tazminat miktarı her davada değişkenlik gösterir. Karşı tarafında maddi durumu ve kusuru belirlenecek olan tazminatta etkin rol oynar. Fakat her halükarda tazminata karar verecek olan aile hakimidir. Boşanma davasıyla birlikte talep edilen maddi manevi tazminat harca tabi değildir. Bu nedenle boşanma avukatları boşanma davası açarken çok yüksek miktarda tazminat talep ederler. Fakat genellikle talep edilen miktardan daha düşük tazminata hükmedilir. Boşanma davasında hükmedilen tazminat kesinleşmeden icraya konu edilemez.

Boşanma Tazminatı Ankara

Ankara ilinde yaşayan insanların boşanma davalarını Ankara aile mahkemesinde açması gerekir. Aksi halde karşı taraf yetkisizlik iddiasında bulunabilir. Boşanma tazminatı boşanma davasının içerisinde istenileceği gibi boşanma davası kesinleştikten sonra bir yıl içerisinde de istenilebilir. Boşanma kesinleştikten sonra 1 yıl içerisinde maddi manevi tazminat talep edilemezse bu hak zamanaşımına uğrar ve bir daha ileri sürülemez. Bu sebeple bu tür davalarda mutlaka bir Ankara boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Boşanma davalarında tazminat kazanabilmek için karşı tarafın kusurlu olduğunun ispatlanması gerekir. Bunun içinde genellikle tanık, darp raporu, mesaj kayıtları gibi delillere başvurulur. Eğer dava ispatlanamazsa hakim tarafından reddedilir.

Boşanmada Maddi Manevi Tazminat

Boşanma davası içerisinde hem maddi hem de manevi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat kusursuz ve daha az kusurlu tarafın mevcut ve beklenen menfaatlerinin zedelenmesi nedeniyle verilen bir tazminat türüdür. Manevi tazminat ise evlilik içerisindeki olaylar yüzünden yaşanılan manevi çöküntünün bir nebze olsun giderilmesi için verilir. Boşanma tazminatı talep edilirken maddi ve manevi tazminat ayrı ayrı olarak talep edilmelidir. Davacı maddi manevi tazminat talebinin yerinde nafaka talebinde de bulunabilir. Tazminat talep edilmesi nafaka hakkının önüne geçmez.