Boşanma ve Ayrılık Davaları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/80
K:2004/770
T:22.01.2004

Taraflar araşindaki davanın yaPılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup geregi görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. ( TMK. md. 168 ) Davalı suresi icerisinde yetki itirazında bulunmustur. Mahkemece oncelikle yetki ile ilgili itırazın tarafların tüm delilleri toplanarak ve hadise şeklinde incelenerek Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/406 esas sayılı vesayet dosyası da istenerek, delillerin tümu birlikte degerlendirilip sonucuna gore karar verilmesi gerekırken yazılı sekilde yetki itirazının kabulü doğru değildir. ( HUMK. md. 222 – 225 )
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 22.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.