Boşanmada Erkeğin Hakları

Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Yani boşanma sürecine girmiş olan erkeklerle kadınlar aynı haklara sahip olduğundan mahkeme önünde eşitlerdir. Kanunun pozitif ayrımcılık yaptığı tek yer 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanundur. Bu kanuna göre kadın herhangi bir tehdit altında olursa eşinin evden uzaklaştırılmasını talep edebilir. Aile mahkemesi 6 aya kadar uzaklaştırma kararı verebilir. Bu süre içerisinde evden uzaklaştırılan eş eve yaklaşırsa tazyik hapsi ile cezalandırılır.

Boşanmada erkeğin hakları nelerdir ? Boşanma sürecine girmiş bir erkek çalışmıyorsa ve eşinin geliri varsa dava süresi boyunca tedbir dava sonunda yoksulluk nafakası talep edebilir. Eğer müşterek bir çocuk varsa ve bu çocuğun yaşı çok küçük değilse babanın çocuğun velayetini alma hakkı vardır. Bu kararı verecek olan aile hakimidir. Eğer çocuğun velayeti babaya verilmezse baba mahkeme tarafından belirlenen günlerde çocukla kişisel ilişki kurabilir. Evlilik birliğinin sona ermesinde kusurlu taraf kadın tarafı ise, erkek boşanmayla birlikte maddi manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanmada Erkeğin Ne Gibi Hakları Vardır

Boşanmada erkeğin hakları sadece yukarıda sayılan hususlarla sınırlı değildir. Eğer boşanma gerçekleşmişse ve edinilmiş mallar var ise bu durumda erkek bu edinilmiş malların yarısını alma hakkına sahiptir. Erkeğin bu hakkını talep edebilmesi için dava açması gerekmektedir. Mal rejimi tasfiye edilirken kadın erkek gibi bir ayrım yapılmamıştır. Fakat günümüzde kadın lehine bir pozitif ayrımcılık algısı oluşmuştur. Sürekli olarak basında yer alan kadına şiddet olayları yüzünden hakimler karar verirken objektiflikten ayrılarak duygusal kararlar vermeye başlamıştır. Bu durumda toplumda adalet duygusunu zedelemekte ve kendisine haksızlık yapıldığını düşünen erkekler sinirleri eşlerinden çıkarmaktadır. Bu durumda kadına karşı şiddettin giderek artmasına neden olmaktadır.

Boşanmada Erkeğin Hakları Ankara

Boşanma davasını açacak olan kişi Ankara ilinde yaşıyorsa davasını Ankara Aile Mahkemesinde açması gerekir. Bunun için öncelikle iyi bir boşanma avukatı ile görüşülmesini tavsiye ederim. Zira toplumda meydana gelen kadına şiddet algısı yüzünden mahkemeler kadınlara karşı duyarlı davranmaktadırlar. Bu sebeple özellikle erkeklerin bu davalara boşanma avukatı ile girmelerini tavsiye ederim. Böylece herhangi bir eşitsizlikle karşılaşmadan adaletin yerine gelmesi sağlayacaktır. Ayrıca iyi bir boşanma avukatına sahipseniz zaten boşanmada erkeğin hakları gibi soruları sormanıza gerek yoktur.

bosanmada-erkegin-haklari