Boşanmada Kadın Hakları

Türk Medeni Kanunu’na göre kadın erkek eşittir. Yani kanunda kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmamaktadır. Bu kapsamda kadınların erkeklerden daha üstün bir hakları yoktur. Kadınlar lehine düzenlemiş olan hükümler 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda bulunmaktadır. Bu kanunda kadına karşı uygulanan ekonomik, fiziki ve psikolojik şiddetin önlenmesine ilişkin maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerde yer alan hükümler tedbir amaçlı olduğundan somut bir delille ispatlamaya gerek yoktur. Kadınların korunması için gerekli olan bu tedbirler çok ivedi bir şekilde karar verilmektedir.

Kanunda yer alan düzenlemelere göre boşanmada kadın hakları diye bir bölüm söz konusu değildir. Kanun evlilik içinde kusursuz olan ve daha az kusurlu olan tarafın haklarını korumaktadır. Bu kişinin kadın veya erkek olması önemli değildir. Örneği boşanma nedeniyle kadın yoksulluğa düşecekse ve bir geliri yoksa mahkeme bu kadına tedbir ve yoksulluk nafakası bağlayacaktır. Fakat aynı durum erkek içinde geçerlidir. Bunun yanında eğer erkek olan eş evlilik içinde karısına hakaret ederse, ona darp uygularsa, onu aldatırsa hakim kadına lehine maddi manevi tazminata hükmedecektir. Kadınların avantajlı olduğu tek nokta velayet konusudur. Zira yaşı küçük  olan çocuklar annenin ilgi şefkatine muhtaç olduğu için genellikle küçük çocukların velayeti anneye verilir.

Boşanmada Kadın Hakları Ankara

Ankara ilinde yaşayan ve boşanma sürecine giren kadınların diğer illerde yaşayan kadınlara göre bir avantajı bulunmaktadır. Şiddet gören ve zor durumda olan kadınlar için Ankara Barosu bünyesinde bir merkez oluşturulmuştur. Zor durumda olan kadınlar bu merkeze ulaşarak yardım alabilirler. Bu merkezde kadınlara hem hukuki hem de psikolojik destek verilmektedir. Kalacak yeri olmayan kadınlar sığında evlerine götürülmektedir. Bu sığınma evlerinin adresleri gizli tutulduğu için erkeklerin eşlerini ulaşarak zarar verme şansı yoktur. Boşanmada kadın hakları bu şekilde korunmaktadır.

Boşanmada Kadın Hakları Nelerdir

Boşanma davalarında kadınların en başta gelen hakkı nafaka hakkıdır. Bunun yanında eğer kadın evlilik içinde zarar görmüşse bu durumda maddi manevi tazminat hak hakkına sahiptir. Boşanma sürecinde kadının kalacağı bir yer yoksa kadın müşterek konutun kendisine tahsis edilmesini isteyebilir. Ayrıca erkek tarafın evden ulaştırılmasına karar verilecek kadının korunması mümkündür. Bütün bu hakların alınması için bir mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Bu sebeple boşanmada kadın hakları iyi bir boşanma avukatı tarafından korunmalıdır. Boşanma avukatları bu konularda çok tecrübeli olduğu için kadınların haklarını tam olarak almasını sağlarlar.

Boşanmada Kadın Hakları