Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma davaları bittikten sonra eşler için ikinci bir dava süreci başlar bu da malların paylaşımının nasıl yapılacağına ilişkindir. Kişiler genelde boşanma davası açarken mal paylaşımının da bu dosya üzerinden yapılacağını sanmaktadırlar. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Boşanmada mal paylaşımı için ayrı bir dava açılmalıdır. Eğer bu dava birlikte açılırsa hakimler tefrik kararı verir iki ayrı dava olarak devam eder.

2002 yılından sonra evlilik birliği içerisinde edinilen mallar ortaktır. Fakat bu kuralın istisnaları vardır. Örneğin eşe ailesinden kalan miras bu paylaşıma dahil edilmez. Miras gibi karşılık kazanımlar eşlerin kişisel mallarıdır. Mal paylaşımı yapılırken bu hususa çok dikkat edilmelidir. Malın ortak kabul edilebilmesi için evlilik birliği içerisinde eve giren ve çalışma karşılığı olan gelirlerden edinilen mallar ortaktır. Eğer mal 2002 yılından önce edinilmişse bu durumda ortak sayılmaz. Eğer var ise diğer eş bu mala yapmış olduğu katkıya karşılık bir tutar isteyebilir. Genel olarak ev, araba, arsa, tarla gibi mallar edinilmiş mal kapsamındadır. Bunların yanında banka biriken para, birseysel emeklilikler, kooperatif hisseleri de edinilmiş mal kapsamında değerlendirilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur

Mal rejiminden kaynaklı davalar boşanma davası bittikten ve kesinleştikten sonra görülmeye başlar. Boşanma kesinleşmeden boşanmada mal paylaşımı yapılmaz. Mal paylaşımı yapılırken öncelikle edinilmiş mallar ve kişisel mallar ayrıştırılır. Daha sonra edinilmiş malların edinme tarihine bakılır. Edinilen malların tutarlarının nasıl ödendiği araştırılır. Daha sonra edinilmiş mal kapsamına giren malların değerleri tespit edilir ve bu değer ikiye bölünerek taraflara paylaştırılır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Avukatı

Eğer taraflar boşanma davasında avukat tutmamış iseler boşanmada mal paylaşımı davası için mutlaka iyi bir boşanma avukatı tutmalılar. Zira mal paylaşımı davası oldukça karmaşık ve zor bir davadır. Bu yüzden tarafların kendi başlarına bu işin içinden çıkmaları çok zordur. İyi bir boşanma avukatı hem bu davaların kısa sürede bitmesini sağlar hem de tarafların hak ettikleri tutarın tam olarak alınmasına yardımcı olurlar.

Boşanmada Mal Paylaşımı