Boşanmada Nafaka

Boşanma davası açan yada boşanma davası açmadan önce araştırma yapan kişilerin en çok düşündükleri konulardan biri de boşanmada nafaka hususudur. Davayı açacak olan ve davalı konumda olan ve çalışmayan eş boşanma davası devam ederken ve boşanmadan sonra nasıl geçineceğini düşünmektedir. Türk Medeni Kanunu bu konuda gerekli önlemleri ve almış ve nafaka hususunu düzenlenmiştir. Buna göre boşanma sonucunda yoksulluğa düşen taraf eğer kusursuz veya daha az kusurlu ise nafakaya hak kazanır. Bu nafaka bedeli çalışan veya ekonomik açıdan daha güçlü olan eş tarafından ödenmelidir.

Nafaka miktarı belirlenirken her iki tarafında sosyal ve ekonomik durumu araştırılır. Bu araştırma sonucunda elde edilen verilere göre ne kadar bir nafakanın ödenmesi gerektiğine karar verilir. Nafaka miktarları net olmamakla birlikte genellikle gelirin dörtte biri kadar olduğunu söyleyebiliriz. Belirlenen nafaka miktarı her ay düzenli şekilde ödenmelidir. Eğer nafaka düzenli şekilde ödenmezse şikayet üzerine hapis cezası çıkma ihtimali mevcuttur. Eğer evlilik için çocuk var ise bu durumda velayet kendisine verilmeyen eş çocuk için mutlaka iştirak nafakası ödemelidir. İştirak nafakası yoksulluk nafakasına ek olarak ödenir.

Boşanmada Nafaka Miktarı

Boşanma davalarında belirlenen nafaka miktarı değişkenlik göstermektedir. Bu miktar tarafların durumuna göre belirlenir. Fakat bazı kişiler çok yüksek ücret aldığı halde sigorta primlerini düşük yatırdığı için mahkemeyi yanıltmakta ve düşük nafaka ödemektedirler. Ayrıca kendi işini yapan kişilerde kazançlarını eksik beyan etmekte ve bu şekilde nafaka miktarını düşürmeye çalışmaktadırlar. Boşanmada nafaka konusu oldukça önemlidir. İnsanlarının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan bu tutarın hakkıyla ödenmesi gerekir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız bu kişilerin ekonomik durumunu gösteren belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Eğer maddi durumunuz elverişli ise iyi bir boşanma avukatından yardım alınmasını tavsiye ederim.

Boşanmada Nafaka Ankara

Ankara’da yaşayan kişilerin çoğunluğu memur olduğu için bu kişilerin gelirlerini saklayabilmesi pek mümkün değildir. Çalıştığı kurumdan alınan maaş bordrosu ile bu durum ispatlanabilir. Fakat kişiler çok fazla borçlanarak maddi gelirlerinin az olduğunu beyan etmektedirler. Fakat nafaka miktarı belirlenirken nafaka ödeyecek kişinin ne kadar borcu olduğu hakimi bağlamaz. Boşanmada nafaka miktarı belirlenirken hakimler bu konulara çok özen göstermektedir.

Boşanmada Nafaka