Boşanmak İçin Gerekli Evraklar

Boşanma davası açabilmek için bir takım evraklara ihtiyaç vardır. Bu evraklar için neler olduğunu söyleyebilmek için öncelikle boşanma davasını bir avukat ile mi açacaksınız yoksa avukatsız mı ona karar vermeniz gerekir. Eğer bir boşanma avukatlı ile yola çıkacaksanız boşanmak için gerekli evraklar farklı olacaktır. Boşanma avukatınızın sizin adınıza işlemlere başlayabilmesi için boşanma vekaleti çıkarmanız gerekir. Bu boşanma vekaleti genellikle noterden çıkarılır. Yurt dışında yaşanalar ise oradaki konsolosluklardan boşanma için vekaletname çıkarabilirler. Bu vekaletname de mutlaka fotoğraf olması gerekir.

Bu boşanma vekaleti ile boşanma avukatınız sizin adınıza boşanma davasını açacaktır. Başka bir belgeye gerek olmadan da sadece vekalet ile boşanma davası açılabilir. Eğer avukatsız boşanmak istiyorsanız bu durumda kendiniz bir dava dilekçesi oluşturmak zorundasınız. Bu dava dilekçesine ek olarak kimlik fotokobisini de sunmanız gerekli ve yeterlidir. Bu şekilde dava açabilirsiniz. Eğer boşanma dilekçenizde dayandığınız hususlarla ilgili olarak delilleriniz var ise bunu da dava dilekçesinde yazmalısınız. Örneğin bir fotoğraf, mesaj kayıtları, tapu kayıtları, araç ruhsatları gibi.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davası açacak iseler bu durumda boşanmak için gerekli evraklar listesine anlaşmalı boşanma protokolünü de eklemek gerekir. Zira anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında anlaşmaları bir tutanak altına alınmalıdır. Bu tutanağa anlaşmalı boşanma protokolü denir. Bunların yanında bir de dava açarken ödenmesi gereken harçlar ve gider avansı bulunmaktadır. Dava açan kişi bu tutarların ödendiğine ilişkin makbuzları da mahkemeye sunmalıdır.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Ankara

Boşanma davası açan kişi yukarıda bahsedilen boşanmak için gerekli evraklar listesini tamamladıktan sonra Ankara aile mahkemesinin tevzi bürosuna vererek boşanma davasını başlatabilir. Açılan davada eksik bir evrak olur ise aile hakimi bu evrakların tamamlanması için taraflara süre verir. Bu süre içinde gerekli evraklar tamamlanmaz ise boşanma davasının açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu süreçte hak kaybına uğramamak için iyi bir boşanma avukatı ile çalışmanız yararınıza olacaktır.

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar